Геодезия

Говорещи полета напътстват фермерите в Европа

Фермерите вече могат да получават най-новата спътникова информация за земеделието, като ползват услугата TalkingFields (Говорещи полета).

Свободно достъпните сателитните данни са прецизирани към нуждите на отделните земеделски производители от германската компания Vista. Тя съчетава информацията от сателитни снимки с тази от наземни сензори, за да информира фермерите за състоянието на земеделската земя. „Данните от дистанционните методи стават част от земеделието“, коментира Хайке Бах, изпълнителен директор на Vista. Vista ползват данните от сателита за наблюдение Sentinel-2A.

TalkingFields е на разположение на земеделските производители в Германия, Русия, Дания, Чехия, Полша, Латвия, Унгария и Казахстан.

Vista и нейните партньори наскоро спечели златна награда за иновации на международния търговски панаир за аграрни технологии в Хановер.

Vista работи със земеделски доставчиците да предоставят съобразени услуги. Например, чрез оптимизиране на използването на торове на земеделския производител, разходите и ефектите върху околната среда могат да бъдат намалени. Не бива да се забравя, че оттокът на азот и фосфати има сериозни екологични последици, причиняващи замърсяване на подпочвените води.

TalkingFields не предоставя сурови данни на потребителите, а им дава съвети какво да направят.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us