Геодезия

Грузия – кадастър на лозята и блокчейн за хората

p00zpzf1

Държава от другата страна на Черно море, Грузия е далечна и непозната за българите. Оказва се обаче, че през последните години освен с вицове, може да я свържем и с напредване на технологиите и особено внимание към собствеността на хората.

През юли Грузия обяви, че започва създаването на кадастрална карта на лозовите си насаждения. Кадастърът ще съдържа подробна информация за видовете насаждения, годините на засаждане, обема им. Създаването на картата е по идея на общината в Ахмета, която е център на винарската област Кахети.

Грузинската държавна агенция по винопроизводство е сключила договор с картографи и геодезисти, за да осъществи плана.

Необходимостта от кадастър за лозовите насаждения е от съществено значение за бъдещото развитие на индустрията, обобщават инициаторите. Благодарение на кадастъра ще могат да се правят лесно и аргументирано планове за нови насаждения, за подобряване на съществуващите и за развитие на винопроизводството като цяло, казват от държавната агенция за винопроизводство.

Кадастралните данни ще дават възможност да се изчислява суровия материал колко вино би дал, например, което директно ще доведе до по-голям икономически успех.

Търговците на вино ще могат да комуникират с винопроизводителите директно и да прогнозират процеса на събиране на грозде, като прави точна статистика за винопроизводството, което ще даде възможност за ефективно управление на полето.

georgia wine harvest feature mow3635

Националната агенция по виното вече започна изпълнението на програмата за кадастъра на лозята през 2014 г. от региона Рача-Лехчуми. През 2015-2016 г. кадастралната програма се изпълняваше в общините Телави и Кварели. Програмата ще бъде изпълнена постепенно в останалата част на община Кахети.

Компанията, която ще се заеме със създаването на ортофото на място е Map Mapping. Те ще правят заснемането с безпилотни летателни апарати.

Част от EULIS

От март 2015 г. Чужденци могат да получават директен достъп до имотния регистърв Грузия. Националната агенция по вписванията на страната (NAPR) става част от европейската система за информация на регистрацията на земята (EULIS). Основната цел е грузинските бази данни да станат част от общоевропейските, коментира през 2015 г. Шефът на грузинската агенция по вписванията Папуна Угрехлидзе.

EULIS предоставя на всички потребители, интересуващи се от правата върху земята, информация, която е достоверна и проверена.

Блокчейн технологията

skluchvanetodogovorBlockchain

Подписване на договора за прилагане на блокчейн за кадастъра.

Технологията блокчейн навлиза все повече напоследнък. Според мнозина тя е особено приложима в криптовалутите и в т.нар. смарт договори. Освен сигурността, която те доставят, при тях е добре, че не е нужно да има посредник.

През последните години Грузия се очертава като пионер в развитието на кадастъра поне в тази част на света.

В началото на 2017 г. бе съобщено, че страната започва да прилага технологията блокчейн за защита на съхранението на документите, свързани с недвижимото имущество в Грузия. Министърът на правосъдието на страната Теа Цулукиани заяви, че държавните агенции в страната имат достатъчно опит и знания, за да приложат тези нови технологии в защитата на имуществото на милиони хора. Грузинските власти са подписали договор с компанията BitFury.

Известно е, че 70% от хората по света, които притежават земя, имат малко права върху нея. Великият латиноамерикански икономист Ернандо де Сото казва, че проблемите със собствеността на земята са основни за икономиката. Проблемът, че уж имате земя, но не можете да я ползвате, и съответно – да планирате бъдещето, блокира икономиките. Затова бъдещето е блокчейн компаниите, което пък кара правителството на Грузия да се заеме с тази иновативна инициатива. При регистър в блокчейн не е възможно хакване, а това е гаранция за сигурността и просперитета на милиони хора.

iagos wine chinuri Custom

Статистика

Грузия заема 69 700 km2 площ, а обитателите са близо 5 милиона души – 4 935 880 по-точно. Покритието с кадастър на страната е близо 65%, включително и 26 000 km2 горски фонд. Броят на собствениците е 2 950 000. В националната агенция по вписванията работят 1300 човека. Две са основните бази данни – www.napr.gov.ge.

за описание и www.maps.napr.gov.ge за търсене по място. Данните в поземления регистър предоставят информация за правата на собственост, за собствениците, за нотариалните актове, за ипотеките и за рестрикциите. Данните в кадастъра съдържат парцелите, сградите, линейните обекти (тръбопроводи, електропроводи и т.н.), сервитутите, размера на земята, правото за ползване (земеделско, неземеделско), мястото, кадастрални карти, въздушно ортофото. Всички данни е възможно да бъдат получени онлайн. Регистрираните потребители са 3500 души.

Още през 2010 г. Националната агенция по кадастър на Грузия към министерството на правосъдието на страната публикува в интернет интерактивна кадастрална карта.

В портала могат да бъдат намерени кадастралните карти на всички градове и райони в Грузия, с помощта на които могат да се проверят всички парцели земя, включително и участъците, в които в момента тече или предстои строителство.

С помощта на този портал от агенцията по кадастъра се хвалят, че хората могат да получат всичката необходима информация, без да излизат от домовете си. Единствено трябва да попълнят онлайн заявление и да получат желания от тях материал в електронен вид.

Създаването на интерактивната версия на кадастралната карта е дело на компанията „GIS группа“, която е извършила аерофотозаснемането и описанието на обектите.

Преди появата на картата на цялата територия на Грузия в интернет имало възможност за проверка на отделни фрагменти от картата. Сега обаче всичко е достъпно и в реално време картите в интернет могат да бъдат обновявани, хвалят се от агенцията по кадастър в Тбилиси.

Забележително е, че картата е единствено на грузински https://gisapps.reestri.gov.ge/geocadastre/Default.aspx.

Топографска карта

cadastral maps

През октомври 2015 г. Грузия с помощта на Норвегия поръчва създаването на първата в страната дигитална топографска карта. Целта е тя да е в помощ на местните и чуждестранните инвеститори. Тези карти обикновено се използват за развлекателни цели, като например пътуване, туризъм и ориентиране, но се използват и от правителството и промишлеността за подпомагане на градското планиране, минното дело, управлението при извънредни ситуации и установяването на правни граници и собственост върху земята.

С подкрепата на норвежкото правителство Грузия ще разработи карта с мащаб 1:10 000. Пълната версия на картата ще бъде представена през 2022 г. На сайта www.napr.gov.ge.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us