Геодезия

И ни чакат само празници…

Пролетта идва с деня на геодезиста

 

Първият месец на пролетта настъпва с празнично настроение. Както повелява традицията от последните години, на 21 март се отбелязва вече станалият световен ден на геодезиста. Тази година патрон на празника на геодезиста е Лоранд Йотвьош.

По повод световния ден на геодезиста на 21 март 2019 г. ще се проведе тържество и конференция на Съвета на европейските геодезисти (Comité de Liaison des Géomètres Européens – CLGE) и нейните членове на национално ниво – КИГ и СГЗБ – в Националния музей „Земята и хората“.

София става домакин на общото събрание на CLGE. То ще се проведе на 21 – 23 март 2019 г. в хотел Рамада в София. Събранието ще бъде съпътствано и от семинар на тема “The challenges for geodetic surveyors – Vision 2030”.  Очаква се в България да пристигнат около 70 делегати. CLGE е основан през 1962 г. с основната цел да съблюдава прилагането на Римския договор във връзка с професията на геодезистите. Основната мисия пред Съвета днес е да представлява и промотира интересите на геодезистите както в публичния, така и в частния сектор в Европа. В частност:  създаване на постоянен форум на европейските геодезисти, който е ангажиран с европейското сътрудничество; насърчаване и обмен на технически, научни, образователни и организационни знания между европейските държави; предоставяне на помощ на страните-членки, на националните асоциации и институциите на ЕС при заявка; поддържане и повишаване на професионалната квалификация и стандартите на обслужване в страните-членки.

Камарата на инженерите по геодезия , заедно със Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, са основните партньори при организацията на предстоящата Асамблея, която ще се проведе в периода 21-23 март 2019 г. в гр. София, България. Секция „Геодезия и Приложна геодезия“ в КИИП  също подкрепя събитието. По традиция, Асамблеята се провежда веднъж годишно в различна държава. Основната дейност на Генералната Асамблея е решаване и прилагане на политики, като всяка държава членка има по двама представители. И тази година в София ще се обсъждат актуалните професионални теми в геодезията.

Само ден по-късно ще бъде българският празник на геодезиста – на 22 март 2019 г. (петък) в Парк – хотел Санкт Петербург – гр. Пловдив.

Преди пристъпването към празника членовете на Камарата на инженерите по геодезия ще имат общо събрание. То ще се проведе на 15 март в УАСГ от 13 ч. На него ще бъде избран нов председател на организацията, както ще бъде приет и отчет за изминалия период, както и програма за дейността за следващия.

На събранието трябва да бъде гласуван и т. нар. Кодекс на CLGE за професионална квалификация на геодезистите (Тук текстът на английски https://www.clge.eu/documents/statuses/Code_of_Conduct.pdf).

На 18 април 2019 г., от 13:00 часа в гр. София, в Нацоналния дом на науката и техниката, ул. „Георги С. Раковски” № 108 управителният съвет на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България свиква извънредно общо събрание.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us