Геодезия

Икономиката ни цъфти

През първото тримесечие на 2014 г. българската икономика продължава да се възстановява, макар с бавни темпове. От януари до март Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се увеличава с 1,1% спрямо миналата година. Такива са данните от Националния статистически институт. Наблюдава се съживяване на потребителското доверие и на инвестиционната активност.

За първите три месеца от годината е отчетен ръст на инвестициите от близо 3%, което се дължи най-вече на нарастването на вложенията в основен капитал. Домакинствата са добавили нови 9% към своите спестявания през 2014 г. Бързият ръст на вложенията показва, че населението подхожда консервативно при разпределянето на семейния бюджет и продължават да трупа спестявания като "застраховка" срещу загуба на работа и доходи.

Земеделската земя се оказва един от активите с най-висока доходност през изминалата година. Търсенето й е все още високо, като през 2013 г. цената на земеделските парцели нараства с 9%, достигайки средно 594 лв. за декар. Най-чувствително поскъпват лозята – с 22% за годината, следвани от нивите (с 12%) и овощните насаждения – с 5.1%.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us