Геодезия

Има ли проблеми в средното образование по геодезия?

Инж. Стоян Богданов, организационен секретар на СГЗБ

За да отговори на въпроса дали има ли проблеми в средното образование по геодезия, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, съвместно с Камарата на инженерите по геодезия, проведе национално съвещание
на 22 февруари 2008 г. В него участвуваха представители на Министерството на образованието и науката (МОН), Националната агенция по професионално образование и обучение, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Военно-географската служба, Асоциацията на геодезическите фирми, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Лесотехническия университет, Професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ) в страната и др.
Бяха изнесени доклади от представители на МОН и Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия. Останалите участници изказаха становища от името на институциите, които представляваха. От изнесените доклади и изказаните мнения може да се направи извода, че има сериозни проблеми в образованието и обучението на специалистите със средно образование по геодезия. По-съществени от тях са липсата на кандидати за учители в ПГСАГ, изоставането на материалната база от съвременните нужди на практиката, крайно ограничените възможности за закупуване на съвременен софтуер, остаряването на някои от учебните програми.
Проблеми създава и въведеният по закон 13-и клас. Повдигнат бе въпросът за наложително съдействие от геодезическите институции и фирми на образованието. Особено остро бе поставен проблемът за нелоялната конкуренция (за сега ограничена) от някои Центрове за професионално обучение, специално по III квалификацинна степен – неспазване на Държавното образователно изискване за изпълнение на обявената програма, за провеждане на учебните практики и държавните изпити.
Учителите споделиха, че имат нужда от участие в курсове за квалификация и от редовно обсъждане на проблемите на образованието, а представителите на геодезическите институции – че няма достатъчно кадри за нуждите на практиката.
Организаторите поеха ангажимент да обобщят поставените проблеми и да предложат на съответните отговорни институции да предприемат действия за тяхното решаване.

Автор

Super User
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us