Геодезия

Инж. Коритарова за ваденето на скици от геодезистите

Изпълнителният директор на АГКК инж. Виолета Коритарова заяви пред в. „24 часа“: „Даваме възможност на правоспособните лица да предоставят услуги на гражданите от името на агенцията“. Според промяната, геодезистите ще вадят по електронен път скиците и ще ги разпечатват на желаещите, но геодезистите няма да имат правот да нанасят изменения в кадастралната карта, отбелязва Коритарова.Шефът на АГКК апелира гражданите да ползват е-услугите ни. „Ние сме дали възможност това да се прави и без електронен подпис, поне в момента на заявяването на услугата“, отбеляза тя. Тя коментира и възможността срещу персонален идентификационен код да се вади скица, но обясни, че скиците от АГКК се заплащат. Коритарова припомни, че има промяна в Тарифа 14 от миналата сряда.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us