Геодезия

Инж. Страхил Танев е новият шеф на АГКК

Инж. Страхил Танев застава начело на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съобщават от МРРБ. Той е назначен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков.

Смяната на ръководството на АГКК се налага заради забавени реформи, твърдят от МРРБ. Освободена от агенцията бе ръководителката инж. Виолета Коритарова, която преди години бе назначена на поста именно от Николай Нанков. Той написа гневен пост във Фейсбук, но пожела успех на новия изпълнителен директор на агенцията.
Новият изпълнителен директор на АГКК трябва да поеме инициатива за спешни промени на наредбите и инструкциите, които да дадат тласък за модерното производство на кадастрални карти, геодезически дейности и картографски продукти.

Страхил Танев е изправен пред задачите да възстанови Съвета по геодезия, картография и кадастър, да довърши процеса по надграждане на информационните системи и дигиталните услуги и да създаде дългоочакваната връзка с Имотния регистър.

Страхил Танев е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия, където се дипломира като магистър – инженер по геодезия.

Работил е като техник-геодезист, а в периода 1999 – 2004 г. е бил проектант. Участвал е в изработването на кадастрални планове на населени места, попълване и поддържане на кадастралния план, план на подземните проводи и съоръжения, създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и в геодезически работи и измервания. Изготвял е цифрови модели в строителството.

От 2004 до юни 2023 г. е бил ръководител на инженерно-геодезическите дейности на едни от най-големите инфраструктурни проекти на територията на страната в областта на пътната и железопътна инфраструктура, водоснабдяването и канализацията, преработването на отпадъци и отпадни води, строителство на мащабни логистични центрове и др.

Той е вписан в регистъра на правоспособните лица за извършване не дейности по кадастъра и е член на Камарата на инженерите по геодезия.

През последните години кадастрална карта достигна 97% (108,14 хил. кв. км). Въпреки дистанционните услуги обаче клиентите трудно получават нужното обслужване, а експертите, които работят в агенцията, изнемогват заради ниски заплати и недостатъчно служители.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us