Геодезия

iSofMap вече предлага две електронни услуги

Платформата iSofMap вече предлага две електронни услуги за граждани и юридически лица – Потребителите могат да заявят след регистрация на адрес www.isofmap.bg генериране на комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР и извадка от цифров модел. Услугите са достъпни от началото на месец ноември.

Електронната услуга за издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР е платена и представлява автоматично издаване на комбинирана скица, съвместяваща данни от кадастрална карта и действащ регулационен план на границите на поземлен имот. Заплащането се извършва онлайн в момента на заявяване. Потребителите получават електронно подписана комбинирана скица. Генерираният електронен документ се ползва със същата сила като хартиен такъв и може да послужи пред съответните институции и органи, където е необходим.

Другата електронна услуга за получаване на извадка от цифров модел е безплатна. Тя може да се заявява в три варианта, в зависимост от плана, който интересува потребителя: извадка от цифров модел на регулационен план, извадка от цифров модел на кадастрален план и извадка от цифров модел на карта на възстановената собственост.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us