Геодезия

iSofMap вече предлага две електронни услуги

Платформата iSofMap вече предлага две електронни услуги за граждани и юридически лица – Потребителите могат да заявят след регистрация на адрес www.isofmap.bg генериране на комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР и извадка от цифров модел. Услугите са достъпни от началото на месец ноември.

Електронната услуга за издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР е платена и представлява автоматично издаване на комбинирана скица, съвместяваща данни от кадастрална карта и действащ регулационен план на границите на поземлен имот. Заплащането се извършва онлайн в момента на заявяване. Потребителите получават електронно подписана комбинирана скица. Генерираният електронен документ се ползва със същата сила като хартиен такъв и може да послужи пред съответните институции и органи, където е необходим.

Другата електронна услуга за получаване на извадка от цифров модел е безплатна. Тя може да се заявява в три варианта, в зависимост от плана, който интересува потребителя: извадка от цифров модел на регулационен план, извадка от цифров модел на кадастрален план и извадка от цифров модел на карта на възстановената собственост.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us