Геодезия

Избран е изпълнител за надграждането на имотния регистър за интеграцията му с кадастралния

Излезе решението за класиране и избор на изпълнител за обществената поръчка за надграждане на имотния регистър за интеграцията му с кадастралния и предоставяне на допълнителни електронни услуги. На първо място е класирано дружеството „Сиенсис“ АД, което е и единственото подало оферта до крайния срок за получаването им – 02.02.2018 г. Избраният изпълнител е заявил, че ще извърши услугите по предмета на поръчката за сумата от 2 160 000.00 лв. без ДДС, т.е. 2 592 000.00 лв. с ДДС. Възложител е Агенцията по вписванията, а финансирането е по Оперативна програма „Добро управление“.

В края на миналата година се проведе предварителен подбор. Бяха одобрени и четиримата кандидати, подали заявления.

Според обявлението на процедурата дейностите, в частта за имотния регистър, включват: „надграждане на Модул „Имотен регистър“ в ИИСКИР: автоматизирано издаване на изискуемите от закона служебни уведомявания на заинтересувани лица и институции (ГПК, ЗКИР; НАП и др.), актуализиране на текущо поддържани номенклатури, публично достъпен калкулатор за държавните такси, разширени канали за заявяване и получаване на документи, създаване на видимост за подготвителните действия на сделка с недвижим имот и осъществяване на безхартиена работна среда и процеси там, където е възможно“. Ще се надгради модулът за отдалечен достъп (One-stop-shop) в изпълнение на ЗКИР и Закона за достъп до пространствени данни, като се създаде свободен достъп за разглеждане до кадастралните данни през модула за имотна регистрация, както и да осигури достъп до сканираните актове и делата към тях.

Поръчката включва и надграждане на търговския регистър.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us