Геодезия

Излезе отчет от първото тримесечие за представянето на Galileo

Европейската сателитна навигационна система Galileo премина през първия си доклад за ефективността, след като започна да предоставя услуги и за граждани в края на миналата година.

Докладът бе публикуван от Европейската агенция по глобални навигационни спътникови системи (GSA) и е достъпен онлайн. Анализът покрива първото тримесечие на 2017 г., като документира доброто представяне на първоначално предоставените услуги.

Според документа функциониращите към този момент 11 сателита от съзвездието Galileo са излъчвали здрави сигнали в 97.33% от времето, с точност в рамките на 1.07 м, и са разпрострянявали глобалното UTC време 30 милиарда пъти в секунда на 95-процентна месечна база.

Първоначално представените услуги от Galileo са оценявани за целите на доклада с помощта на две допълващи се платформи за мониторинг – независимата система за измерване не времето с точност 1 милиард от секундата с помощта на ансамбъл от атомни часовници, наречена Time and Geodetic Validation Facility, и оборудването за оценка на системата Galileo – GALSEE, базирана в Рим.

Резултатите от оценката на работата на Galileo за първото тримесечие сочат, че е достигнати стойности много по-добри от минималните индикирани в документацията за дефиниция на услугата.

Потребителите, използващи сигналите на системата успяват да получат точност в положение около 3 м и 5 м във височина, при наличието на видимост към 4 спътника. С наличната инфраструктура към момента могат да се получат фиксирани решения на положението през 80 % от времето, с точност по-добра от 10 м.

Ranging error averages node full image 2

Средните стойности на грешките

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us