Геодезия

Излезе програмата за конференцията, организирана от АГКК за председателството ѝ на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз

Излезе програмата за конференцията на тема „Данните като основа на цифровото общество“, организирана от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Тя ще се състои по повод председателството на АГКК на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Конференцията ще се проведе на 13-15 март 2018 г. в хотел „Метрополитън“, гр. София. Участниците от българска страна са поканени чрез браншовите организации.

{module [180]}

Ето я и програмата на събитието:

Вторник, 13 март 2018 г.

18:00 – 19:00                Регистрация

19:00 – 21:00                Добре дошли в основния ресторант на хотел Метрополитън

Сряда, 14 март 2018 г.

8:00 – 9:00                    Регистрация

Модератор: Самуил Драганов

9:00 – 9:15                     Приветствие

Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройство

Геодезия, картография и кадастър в България, инж.Михаил Киров, изпълнителен директор на АГКК

9:15 – 9:40                     Основна реч

Информационна система за кадастъра. Данни и услуги, Стефан Петров, АГКК

9:40 – 10:00            

Геодезия, картография и кадастър в България, Емилия Ангелова, главен секретар на АГКК

10:00 – 11:00                 Сесия I – Качество на данните

Геопространствени възможности, пространствени данни и услуги, предоставяни от Военно-географската служба, Мариян Марков, Военно-географска служба, България

Кадастралните данни и Национална инфраструктура за пространствени данни, доц. д-р инж. Христо Дечев, катедра „Геодезия и геоинформатика“, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Управление на земята в Швейцария – настоящо и бъдещо развитие, Даниел Щойдлер, Швейцарски федерален офис на топографията, Швейцария

11:00 – 11:30               Обща снимка, Кафе пауза

11:30 – 13:00               Сесия I (продължение)

Качества на геопространствените данни в България от гледна точка на потребителите, Любка Пашова, Българска академия на науките, България

Агенция за кадастъра на недвижимите имоти, отговорности, данни и регистри и начинът за тяхното разпространение – Влатко Димовски, Агенция за кадастъра на недвижимите имоти, Бивша югославска република Македония

„ГИС-София“  ЕООД – геопространствени данни, интегрирани в географска информационна система СОФКАР и предоставяне на услуги, Ваня Петрова, Стефан Георгиев, „ГИС-София“ ЕООД, България

Дейност на геодезическите неправителствени организации в България, Иван Калчев, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България

13:00 – 14:00               Обяд

14:00 – 15:30               Сесия II – Сигурност на данните

Модератор: Димитър Величков

Карта на областта на кадастралните въпроси, Амалия Веласко, Испанска генерална дирекция за кадастъра, Испания

Специализирани ГИС инструменти за качествен контрол и автоматизирано повишаване качеството на данните, Евгения Караджова, „ЕСРИ България“ ООД

Златан Златанов, „Геокад-93“ ЕООД

Съвременни гео-информационни технологични платформи за имплементация на директива INSPIRE, Деян Балтаджиев, „Мапекс“ АД, България

15:30 – 16:00               Кафе пауза

16:00 – 17:00               Сесия II (продължение)

Качество/сигурност на кадастралната индекс карта, Пиа Обо Юстергор, Датска агенция за геоданни, Дания

Възможности за използване на облачни услуги за нуждите на държавната администрация, Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), България

Кадастрална система в Полша, Шимон Римша, Централно управление по геодезия и картография, Полша

19:00 – 22:00                Вечеря в Ресторант Хаджидрагановите къщи

(​Автобусите ще тръгнат от хотела в 18.30 часа)

Четвъртък, 15 март 2018 г.

9:00 – 10:30                  Сесия III – Оперативна съвместимост на данните

Модератор: Димитър Величков

CLGE и Европейската геодезическа дейност (Кадастрална), Владимир Тихонов, Съвет на европейските геодезисти (CLGE)

Връзка между кадастъра и имотния регистър, Юлиус Ернст, Федерална служба по метрология и геодезия, Австрия

Сематичният модел за оперативна съвместимост за информация на поземлена регистрация – Проект ИМОЛА, Хесус Ками, Европейска асоциация на имотния регистър (ELRA)

Морски аспект на Шведския имотен регистър – морски кадастър, Магдалена Андерсън и Мари Форшес, Агенция по кадастъра, Швеция

10:30 – 11:00                Кафе пауза

11:00 – 12:00                Сесия III (продължение)

Взаимодействие и обмен на данни: практически примери и възможности, Паула Дейкстра, Кадастър, Холандия              

Опит в оперативната съвместимост в италианската кадастрална система, Франко Маджио, Агенция по приходите, Италия

Съвременни подходи за постигане на оперативна съвместимост и Inspire съотвествие на пространствените данни, Миглена Кузманова, „Българска ГИС Асоциация“

12:00 – 13:00                Обяд

13:00 – 13:30                Пленарна сесия на ПКК

Модератор: Самуил Драганов

Теми на конференциите на ПКК (резултатите от проучването)

Въведение в председателството на Австрия, Юлиус Ернст, Федерална служба по метрология и геодезия, Австрия

13:30 – 13:45                Приключване

15.00 – 19.00                Туристическа обиколка в София

19.30 – 21.30                Вечеря в основния ресторант на хотел Метрополитан

Сайтът на конференцията е на адрес: https://www.pccsofia2018.bg.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us