Геодезия

Изложба по повод 180 години от картата на Хаджи Руссет в Националната библиотека

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ със съдействието на Международния търговски и културен център ГЕОПАН, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и издателство „Български бестселър“ откриват изложбата „Македония в европейската етническа картография (средата на XIX в. – Балканските войни 1912 – 1913 г.)“ на 2 юни 2023 г. от 11 ч. в Централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (бул. „Васил Левски“ No 88).
Изложбата е посветена на 180-годишнината от публикуването в Страсбург, Франция, на първата създадена, литографирана и напечатана от българина Александър х. Руссет „Карта на сегашная Болгария, Тракия, Македония и на прилежащите земи“ и 120-годишнината на Илинденско-Преображенското въстание.
Изложбата се състои от табла с десетки етнографски карти, най-вече на европейски картографи, но са включени и карти на автори от балканските страни, показващи разнопосочните им стремежи на полуострова. Организаторите на изложбата не са търсили неизвестни карти, а само такива, които са публикувани в периодичния печат, в широко разпространени памфлети и в училищни атласи, тъй като те оказват силно въздействие върху обществените настроения и позволяват да се проследи какви са били основните нагласи към централната част на полуострова през периода средата на XIX в. – Балканските войни 1912 – 1913 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us