Геодезия

Изпълнителната агенция по горите и Агенцията по геодезия, картография и кадастър обмениха опит на двудневен семинар

Служители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) обмениха опит и добри практики на двудневен семинар, който се проведе на 17 и 18 май 2018 г. в Панагюрище.

Сред дискутираните теми бяха дейностите по промяна на предназначението и учредяването на вещи права в горските територии. Разгледани бяха оперативни въпроси и проблеми, засягащи отразяването на данни и официални документи в кадастралните карти и регистри от службите по геодезия, картография и кадастър.

Форумът се проведе в изпълнение на споразумение между двете агенции.

На срещата беше разгледана темата за съвместяването на специализираната горскостопанска карта с кадастралната карта и оптимизиране на възможностите за използването на информация, както и задълженията и отговорностите на двете страни в отразяване в кадастъра на зони на ограничения върху поземлени имоти в горски територии.

Участие в семинара взеха повече от 40 експерти от Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и горските предприятия.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us