Геодезия

Изпълнителната агенция по горите и Агенцията по геодезия, картография и кадастър обмениха опит на двудневен семинар

Служители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) обмениха опит и добри практики на двудневен семинар, който се проведе на 17 и 18 май 2018 г. в Панагюрище.

Сред дискутираните теми бяха дейностите по промяна на предназначението и учредяването на вещи права в горските територии. Разгледани бяха оперативни въпроси и проблеми, засягащи отразяването на данни и официални документи в кадастралните карти и регистри от службите по геодезия, картография и кадастър.

Форумът се проведе в изпълнение на споразумение между двете агенции.

На срещата беше разгледана темата за съвместяването на специализираната горскостопанска карта с кадастралната карта и оптимизиране на възможностите за използването на информация, както и задълженията и отговорностите на двете страни в отразяване в кадастъра на зони на ограничения върху поземлени имоти в горски територии.

Участие в семинара взеха повече от 40 експерти от Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и горските предприятия.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us