Геодезия

Изпращайте доклади за международния геодезически симпозиум

ХXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ на тема: ”СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” ще се проведе на 3, 4 и 5 ноември 2021 г., в Националния дом на науката и техниката, зали 3 и 4, ул.“Г.С.Раковски“ №108, София.
Докладите ще се представят на 4 и 5 ноември 2021 г. И тази година участието може да бъде присъствено или онлайн. На 4 ноември 2021 г. ще бъде организирана ИЗЛОЖБА.
Регистрация за участие можете да направите на интернет страницата на симпозиума: https://sym2021.geodesy-union.org/registration-bg/
Важно за участниците с доклади: Само изпратените до обявения краен срок (25.10. 2021 г.) материали, ще бъдат публикувани в компакт диска за симпозиума.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us