Геодезия

Изследвания на геодезически инструменти


Едва ли има някой завършил специалност Геодезия в УАСГ, който да не е влизал в зала 520 на Геодезическия факултет. По-неизвестна като Лаборатория на катедра „Висша геодезия“, тя е свидетел на хиляди обучавани студенти, часовете на десетки преподаватели, на много дипломни комисии, както и на не един празник на факултета. С най-голямата открита тераса на сградата и след основния й ремонт, залата с основание придоби статута на една от най-хубавите и просторни учебни зали на УАСГ.

Зала 520 е била и арена на стотици изпити и контролни за студентите, по различните предмети в катедра „Висша геодезия“. И, разбира се, наред с голямата част добре представили се студенти, винаги е имало и такива, които по една или друга причина, къде от незнание, къде от мързел или пък просто без да искат, са създали едно неповторимо по изразяването и слога си хумористично творчество! В много случаи написаното може определено да претендира за уникалност в оригиналния си произход.

В тази поредица представям части от събирани в продължение на 20 години студентски бисери, свързани с теми от геодезическото обучение и най-вече от дисциплините в катедра „Висша геодезия“. Всички цитати са пресъздадени напълно автентично, включително с правописните грешки, и тъй като идеята е била само да се съберат „бисери“, имената на авторите им са останали неизвестни.

 

Гл. ас. д-р инж. Борислав АЛЕКСАНДРОВ – работещ, и работил в зала 520 повече от 20 години.

 

 

 • Вертикалната ос перпендикулярна на земната повърхност.

 

 • Хоризонталната ос на нишковия кръст перпендикулярна на вертикалната ос.

 

 • Изследване на латите за дължината на лявата и дясната скала.

 

 • Изследване грешката от микрометричния винт.

 

 • Дали хоризонталния кръг на алидадата е перпендикулярен на верикалната ос.

 

 • Дали визирната ос на визЙОра е успоредна на вертикалната ос.

 

 • Дали визирната ос на инструмента е перпендикулярна на зенитната.

 

 • Основната разлика между прецизните теодолити и другите е наличието на микрометричен винт.

 

 • Изследване на кръглата либела на инструмента – кръглата либела се поставя в на различни места.

 

 • За прецизна нивелация се използва нивелир WITH 010 и ПОДОПРЕННА него WITH 010B.

 

 • При прецизна нивелация се използва 3м. лати с две скали като между двете нОли има лента (не помня наименованието и).

 

 • Проверка на КОМПАРАТОРА: инструмента се поставя в средата между 2 лати на разстояние 20-30 м инструмента се хоризонтира след което се правЯ измерания на отчети отчет на за после да пред тако това се повтая 10 пъти

 

 • Прецизния инстумент се поставя между 3 лати.

 

 • Рънът представлява празният ход, който изминава микрометъра при измерване.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us