Геодезия

Извънредно общо събрание заради промените в ЗКИР


Инж. Татяна Аршинкова, секретар на КИГ

 

Извънредно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия се проведе на 4 юли 2013 г. На срещата присъстваха 63 от общо 118 делегати по списък. Предложеният дневен ред беше приет единодушно, след направено допълнение към него от инж. Димитър Арнаудов от Областна колегия (ОК) – Пловдив, който настоя за отговор за нарушения на устава на КИГ от ръководството на КИГ.

Събранието започна с избор на членове на Работната група за съставяне на нов Законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). По тази точка от дневния ред инж. Лиза Петкова, от ОК-Монтана предложи да вземат участие представители на всяка областна колегия. Тя се обоснова с по-широката представителност, приемственост и с различните мнения.  След дискусията се прие предложение да се излъчи контактна зона от 7-8 представители в групата. Бе взето решение след изготвяне на ЗИД на ЗКИР, същия да бъде съгласуван с УАСГ, КИИП, СГЗБ, Военно-географската служба и юристи, за да се постигане съгласие и обединение около казуса на геодезическата общност в България. Бе взето решение в срок от една седмица да се излъчат представители от всяка ОК към КИГ, както и да се фиксира дата и времетраене на предстоящата среща, за да се обсъди детайлно предложението.

След проведено гласуване бе взето решение на заседанието на Работната група по ЗИД на ЗКИР да бъдат приети основни насоки за промяна в ЗКИР. 

Общото събрание изготви две декларации.

По предложение на ОК-Пловдив, КИГ изготви Декларация със следния текст:

 

Камарата на инженерите по геодезия е категорично против всякакви монополи и концесии в областта на геодезията, както и ограничаване на правно организационната форма, под която геодезистите могат да осъществяват дейности във всички области на своята професия.

 

Тази декларация е резултат от опита между първо и второ четене в ЗИД на ЗКИР да се прокара текст за концесия и дебатите които предизвикаха част от поправките по ЗКИР в гилдията. Декларацията в пълния си вид може да намерите на сайта на КИГ. Две придружителни писма към нея ще бъдат изпратени до председателя на парламента Mихаил Mиков и до премиера Пламен Орешарски.

По предложение на ОК-Варна, КИГ изготви Декларация във връзка със създадената порочна административна практика в общинските и държавни администрации и юридическите лица, длъжни да провеждат процедури по ЗОП. Декларацията в пълния си вид може да намерите на сайта на КИГ. Тя ще бъде изпратена до омбудсмана Константин Пенчев.

Инж. Димитър Арнаудов отправи няколко въпроса до ръководството на КИГ за нарушение на устава. На така изложените нарушения инж. Янакиев отговори устно, като се съгласи, че има допуснато нарушение на устава на камарата при свикване на общото събрание от 24 април 2013 г., като се аргументира с очакването на приемането на ЗИД на ЗКИР и заяви, че това е единичен случай. Казусът със свързаните лица в ръководството на КИГ предстои да бъде изяснен, като се вземе предвид юридическо становище.

Инж. Ангел Янакиев запозна делегатите на събранието с отчета след проведения на 28 юни 2013 г. семинар от КИГ. Общото становище беше, че семинарът е бил успешен. Тази есен КИГ ще организира още един семинар с интересна за геодезическата общност. Инж. Златан Златанов от ОК-София запозна делегатите на събранието с намерението на КИГ да организира подобни семинари веднъж на всяко тримесечие, с професионални теми, които са интересни за колегията.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us