Геодезия

Кадастърът – многопластов и с обединени регистри

На консултативен съвет в областта на проектирането, строителството и инвестиционния процес с председател министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова бяха представени визиите за развитие на кадастъра и управлението на етажната собственост. Проведе се обсъждане на предложените промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за регионалното развитие и Закона за управление на етажната собственост.

В дългосрочен план кадастърът в България ще стане многопластов, с цялата инфраструктура, ще включва обединени регистри, информация за партидите и собственика на всеки имот, до който има публичен достъп. Това беше коментар на министър Лиляна Павлова по отношение на проекта за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Тя потвърди, че е налице политическата воля и ангажираност на ниво министър относно обединяването на регистрите. Пред членовете на съвета Павлова заяви, че трябва да се работи в посока обединение и единно управление на АГКК и АВ, независимо от формата, с цел създаването на единен регистър. Според министъра на регионалното развитие и благоустройството кадастърът трябва да включва подземната инфраструктура и надземна инфраструктура, и всичките им компоненти. Територията с кадастрално покритие е едва 18%, заяви Павлова. В същото време има КВС, при която има много неточности. Тове е проблем, който в дългосрочен план трябва да се реши, коментира Павлова. Министърът допълни, че трябва да в имотния регистър трябва да може да се проследява историята на имота.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us