Геодезия

Кадастралната карта – трансформирана в БГС 2005

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) извърши трансформация на кадастралната карта от Координатна система 1970 г. в БГС2005. Това се случи в следствие на изпълнението на Постановление на Министерския съвет № 153 от 29 юли 2010 г. за въвеждане на Българска геодезическа система 2005 (БГС 2005).

Малко напомняне относно историята на БГС 2005.

А ето и ако имате въпроси относно точността на площите при трансформирането от КС 1970 в БГС 2005.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us