Геодезия

Как да направим от парк паркинг


Експерти предупреждават, че идва краят на Цар-Симеоновата градина в Пловдив

 

 

Пловдив е сред малкото градове в България, които имат запазен характерен облик и дълга история, която може да се сравни само с онази на най-старите градове в Европа. Освен с характерен ландшафт за римски град – изграден на хълмовете около река Марица, и със създаденото през вековете от обитателите му – античен театър, римски стадион, стар град с архитектура от времето на Българското възраждане, градът разполага и с още една ценност, която мнозина под тепетата възприемат за даденост, а управниците печелят и губят избори с нея – градския парк, с официално име днес „Цар-Симеоновата градина“.

През последните няколко години общината възнамерява да направи реконструкция на парка, но най-тревожното е, че планът е да се изгради подземен паркинг. Нетрадиционната идея би била добра, ако това не застрашаваше самата Цар-Симеонова градина и пловдивчани. Опасенията на експертите са, че заради паркинга ще изсъхнат корените на дърветата, растителността ще загине, а градината ще се превърне в призрачно пространство. Освен всичко хората се притесняват и за замърсяването на въздуха в градината заради газовете от автомобилите под нея. Само преди няколко години Пловдив се оказа сред градовете с най-мръсен въздух в света според печална международна статистика. Стотици пловдивчани и Асоциацията за европейска интеграция и права на човека заведоха безпрецедентно дело срещу общината, което още не е завършило. Местните власти твърдят, че полагат усилия за подобряване на околната среда в града, но същевременно изрязват и унищожават растителност, без да засаждат нова в същите обеми като унищожената.

Photo0048 

Мястото

 

Градината е паметник на градинското и парковото изкуство и фигурира в списъка на обявените паметници на градинското и парковото изкуство в Държавен вестник бр. 41 от 19.05.1992 г. Езерото в „Цар-Симеоновата градина“ съществува от създаването й през 1892 г. Около 1920 г. е пресушено и превърнато в игрище за деца. През 1928 г. е предоставено  на дружество „Морски сговор“ за развитие на водните и зимни спортове. Напълнено е с вода и до 70-те години на XX век в него се движат лодки и водни колела. През 1975 г. е направена реконструкция на водната площ, като е изградено ново езеро с бетоново корито и  „Пеещ фонтан“ със светлинни ефекти.

 

 

Неизпълнени обещания

 Photo0058

След пауза от двадесетина години през лятото на 2011 г. Пеещите фонтани отново работят и стават атракция за пловдивчани и гости на града. Хиляди се снимат около тях, а интернет е залят с клипове от феерията. През пролетта на 2012 г. зам.-кметът Димитър Кацарски съобщава, че общината иска фонтаните да продължат да привличат погледи и затова ще има сериозен международен конкурс за проект за обновяването им. Кацарски коментира, че преди година фонтаните са работели, но без да са извършени изолационните дейности и те след зимата не са в изправност. Общината обещава, че този път няма да прави козметичен ремонт на съоръжението, а ще иска проблемът с фонтаните да бъде решен окончателно.

Новият кмет Иван Тотев коментира, че иска да съгради истинска атракция, заради която в Пловдив да идват туристи, дори се хвали, че е имал срещи с немски дипломати, които да помогнат обявлението на конкурса за проектирането на светлинно шоу със звук и вода да стигне до световни фирми. Обявите за него ще бъдат публикувани в специализирана литература в Германия, Англия и Франция, обещава Тотев. През 2012 г. се появява проектът на арх. Петко Прокопиев за подземен паркинг в градината и реконструкция на парка.

 

Поне 120 автомобила

 

Пловдив е радиално разположен град, а централната част е гъсто населена. Общината решава да преодолее един от проблемите на гражданите си – паркирането в центъра на града. То е най-трудно в „Капана“ и край Съдебната палата. Общината обаче избира далечната от тези места Цар-Симеонова градина за място на паркинга. В близост до градината, на по-малко от 100 метра е паркингът пред небезизвестния хотел „Тримонциум“, който обикновено е празен.

На 11 юни 2012 г. арх. Петко Прокопиев завежда в Община Пловдив Обемно-устройствено проучване за ситуиране на Обществен паркинг с капацитет 120/220 места в Цар Симеонова градина (вх. № 12П7314). На 2 август 2012 г. общинският съвет гласува с 29 гласа „за“ от 44 присъстващи от общо 51 общински съветници и одобрява планово задание и изменение на подробния устройствен план на Цар-Симеоновата градина. На 14 септември 2012 г. следва отрицателно становище на Съюза на ландшафтните архитекти по проекта. 

 

 

Състоянието

 

Днес езерото е запустяло и разрушено. Недоволни от общинската идея протестират пред кметството, събират се подписки. Арх. Прокопиев е прав поне в едно нещо – паркингът се превръща в политика. Общинари и граждани с право искат възстановяване на Пеещите фонтани, но въпросът е как.

 

Проектът

 Photo0065

Освен реконструкция на съществуващото езеро с пеещите фонтани ще се направи изграждане на обществен подземен паркинг за поне 120 коли, с вход чрез двупосочна рампа от ул. „Авксентий Велешки“, северно от съществуващото застрояване. Предвижда се дори и увеличение капацитета на паркинга и едва тогава създаване на втора автомобилна еднопосочна евакуационна рампа. Обещава се, че всичко ще е според наредбата №4  от 1 юли 2009 г. за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания. Всичко ще се обнови, ще има нови санитарни възли, дори се споменава и за нова растителност.

Експертите обаче предупреждават за закононарушения, процедурни нарушения и опасност Пловдив в крайна сметка да остане без градина. Съюзът на ландшафтните архитекти внася отрицателно становище за изграждането на паркинг в градина „Цар Симеон“ с вх.№12П7314(5)/14.09.2012 на община Пловдив.

 

 Два закона забраняват паркинга

 

Строителството на паркинга е в нарушение на два закона – Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за културното наследство. Освен това са направени и редица процедурни нарушения.

Изграждането на паркинга е в противоречие със ЗУТ, чл. 62, ал. 7, с Наредба №7 За правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, чл.32 – в този член изрично е казано какво може да се разполага в обществените зелени площи. Преди одобряването на изменението на подробния устройствен план не е проведено предписаното от закона задължително обществено обсъждане, като вместо това са проведени две срещи, но не по същество. Заповедта на кмета за изменение на устройствения план и разрешението за строеж на главния архитект са издадени без техническият и работен проект да бъдат съгласувани с Министерство на културата и без да е приключила процедурата по екологичната оценка. Нарушени е Закона за паметниците на културата и музеите (отм.), Закона за културното наследство и поднормативните му актове. Като недвижима културна ценност, Цар Симеоновата градина има утвърдени режими, публикувани в ДВ и изпратени на общината с писмо изх. № 37/12.01.1993г. на НИПК към Министерството на културата на РБ. Там изрично е разпоредено, че „на територията на паметника на културата не се допуска: 1.1 Нарушение на границите на паметника на културата – разширение на тагиращи улици за сметка на зелени площи, изграждането на негова територия на паркинги – надземни и подземни, подлези и надлези; 1.3. Достъп на моторни превозни средства, освен за поддръжка на парка.“

 

 

Заобикаляне на процедури и предварително взети решения

 

Проектът не е в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на гр. Пловдив приет с Решение №375 – протокол №16/05.09.2007 г. Приет е ПУП без части Електро и ВиК. Няма обществено обсъждане, а двете проведени са „За обекти на интервенция във връзка с кандидатстване по проект „Изграждане на зелена и достъпна градска среда“ и „За предложение за поемане на дългосрочен дълг“.

Проектът е възложен без обществена поръчка според общината, защото „предпроектните проучвания представляват неотделима част от Инвестиционния процес и като такива, същите са обект на авторско право. В тази връзка и на основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост.“

Проектът е възложен с договор на 08.01.2013 г., а предният ден вече е съгласуван от КАТ. Същият ден има и становище за екологична оценка, а на 09.01.2013 г. е и разгледан на Експертен съвет в Община Пловдив и приет без забележки! Към момента на разглеждане на проекта на Експертен съвет в Община Пловдив, липсва съгласувателно писмо от Министерство на културата.

 Photo0062

 

Без ОВОС

 

Тогавашната РИОСВ не прави Оценка на въздействието на околната среда (ОВОС), защото не било нужно, тъй като инвестиционното намерение няма да повлияе върху дървесната растителност в градината.

 

8 милиона лева за 180 дни

 

По-голямата част от сумата, необходима за реновирането – 5 млн. лева, общината ще вземе по ОП Регионално развитие. Освен това ще изтегли заем от 3 млн. лв заем от фонд Флаг, като лихвите, които общината ще плаща, са минимални – 30 % върху сумата. Реконструкцията ще продължи 180 дни.

 

Опасно

 

Граждани и експерти недоволни. Ландшафтните архитекти предупреждават, че има реална опасност от дрениране на почвата, падане нивото на подпочвени води и последващо загиване на растителността. В превод – Пловдив ще остане без централна градина, а под развалините й ще има паркинг за автомобили, ако е добре хидроизолиран. Всичко срещу една сериозна сума.

 

 

 

От 27 януари 2014 г. до днес всеки ден малка група хора застават пред общината и настояват за спиране на строителството. По-голяма недоволства в интернет. Те не срещат разбиране от страна на кмета Иван Тотев, а паркът вече е разкопан.

Така от парк се прави паркинг.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us