Геодезия

Какво представляват CLGE и EGoS

Две са основните европейски геодезически организации, които набират сила през последните години – това са CLGE – абревиатура от Comite de Liaison des Geometres Europeens или Комитет за връзка на европейските геодезисти, и EGoS – абревиатура от European Group of Surveyors или Европейската група на геодезистите.
Организациите са сравнително млади, но със сигурност ще играят основна роля за европейското бъдеще.

CLGE

CLGE е създаден от Международната федерация на геодезистите (ФИГ) на конгреса във Висбаден през 1972 г. От деветте тогавашни страни членки на европейската икономическа общност, като основната цел е да изпълнят предписанията на Договора от Рим, отнасящи се до геодезистите. В момента в CLGE имат представители 26 страни от Европейския съюз, плюс Норвегия и Швейцария.

Страна

Членове

 

Австрия

670

Белгия

 

800

България

200

Великобритания

3000

Германия

3500

Гърция

1000

Дания

 

750

Естония

164

Ирландия

340

Испания

2000

Италия

3000

Кипър

 

120

Литва

 

462

Люксембург

35

Малта

 

48

Норвегия

750

Полша

 

1 500

Португалия

300

Румъния

500

Словакия

619

Финландия

700

Франция

2080

Холандия

1000

Чехия

 

770

Швеция

1300

Швейцария

756

 

Целите на CLGE днес са да промотира и защитава интересите на геодезическата гилдия в частния и публичния сектор в Европа. Най-важната задача е да се създаде постоянен форум на европейските геодезисти за сътрудничество. Именно чрез CLGE европейските геодезисти могат да обменят техническа и научна информация, както и опита си в областта на образованието и организацията на работата. Страните членки на CLGE могат да го използват като представител пред институциите на Европейския съюз.
Съветът стимулира уеднаквяването на принципите в геодезията и способства за изграждането на единни европейски стандарти в областта.
Всяка страна членка на ЕС има право на до двама делегати в Генералната асамблея на CLGE, която се организира минимум веднъж в годината. Изпълнителното бюро на съвета, в което също влизат максимум двама представители на страна от ЕС, се занимава с разпределяне на задачите и контролира всекидневното изпълнение на поставените цели.
В средата на септември във френския град Страсбург ще се проведе конгресът на CLGE.

strass

EGoS

 

Европейската група на геодезистите EGoS е създадена през 1989 г. И днес има девет страни пълноправни членки, два асоциирани члена и четири страни наблюдаващи. Общият брой на членуващите геодезисти е 260 000 души в 15 страни. Групата се среща на две години, като на двудневните си срещи се обсъждат най-добрите практики в геодезията. Основен акцент е образованието, европрактиките в геодезията, добрата квалификация на членовете и уеднаквяването на европейските геодезически сандарти в новите страни членки на съюза. EGoS е част от паневропейския форум Crane Group, който е изграден от европейския парламент да подпомага строителната индустрия.
На всеки две години EGoS избира президент, два вице президенти и генерален секретар. Централният офис на EGoS е ситуиран в Брюксел и срещите са организирани на ротационен принцип. Членският внос е от едно евро на геодезист.
Основните цели на групата са в областта на образованието, като акцентът пада на страните в Средиземноморския район.
Страните, които са пълноправни членки, са Белгия, България, Кипър, Германия, Гърция, Италия, Малта, Испания, Ирландия и Великобритания.
За планираните събития от EGoS – четете в рубриката „Предстоящо”.

И в двете европейски организации в момента основен представител от българска страна е Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, като перспективите са и за дейно участие на Камарата на инженерите по геодезия.

Белгия
Confederation Royale des Geometres-Experts Independants
(Koninklijke Confederatie der Zelfstandige Landmeters-Experten)
https://www.kcle-crge.org

България Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria
https://www.gis-sofia.bg/sgzb/

Кипър
Association of Rural and Surveying Engineers
https://www.topo.org.cy/

Германия
Verband Deutscher Vermessungsingenieure
https://www.vdv-online.de/

Гърция
ATM Hellenic Association of Rural & Surveying Engineers
https://www.psdatm.gr/

Италия
Consiglio Nazionale Geometri
https://www.cng.it/

Малта
Land Surveyors Society

Испания
Colegio Oficial de Delineantes y Tecnicos Superiores Proyectistas de Gipuzkoa
https://www.colegiodts.com/

Ирландия
Chartered Institute of Building
https://www.ciob.org.uk

Великобритания
Chartered Institute of Building
https://www.ciob.org.uk

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us