Геодезия

Какво предвижда проектът за изменение на устройствения правилник на АГКК

Какво предвижда Проектът на Постановление на Министерския съвет за Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Численост на служителите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството ще бъде 417 щатни бройки. Запазват се постовете на изпълнителен директор, главен секретар, но според новото постановление ще има и служител по сигурността на информацията и служител по мрежова и информационна сигурност. Има и един финансов контрольор. Общата администрацияе от 33-ма души и включва дирекция „Административно-правнои финансово обслужване“. Специализираната администрацияще е от 379, като включва дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ от 15 човека, дирекция „Геодезия и картография“от 15 човека, дирекция „Информационни технологиии пространствени данни“ от 15 човека, а отделно има служби по геодезия, картография и кадастър, с работещи 334 души. Цялото постановление тук

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us