Геодезия

Какво предвижда проектът за изменение на устройствения правилник на АГКК

Какво предвижда Проектът на Постановление на Министерския съвет за Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Численост на служителите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството ще бъде 417 щатни бройки. Запазват се постовете на изпълнителен директор, главен секретар, но според новото постановление ще има и служител по сигурността на информацията и служител по мрежова и информационна сигурност. Има и един финансов контрольор. Общата администрацияе от 33-ма души и включва дирекция „Административно-правнои финансово обслужване“. Специализираната администрацияще е от 379, като включва дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ от 15 човека, дирекция „Геодезия и картография“от 15 човека, дирекция „Информационни технологиии пространствени данни“ от 15 човека, а отделно има служби по геодезия, картография и кадастър, с работещи 334 души. Цялото постановление тук

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us