Геодезия

Какво трябва да знаем за предстоящото превъртане на номера на GPS седмицата

На 6 април 2019 г. предстои второто в историята на GPS превъртане на номера на седмицата, известно като „GPS Week Number Rollover“. То се налага, тъй като броячът на седмиците е 10-битово число с максимална стойност 1024. Така на 6 април номерът на GPS седмицата от 1023 ще бъде занулен.

Първият брояч на GPS седмиците е с начало 5 срещу 6 януари 1980 г., а първото му зануляване е факт на 21 август 1999 г. Второто превъртане на брояча ще се състои на 6 април 2019 г. GPS приемниците, в които тази особеност не е съобразена може да показват грешна дата след нулирането. Това не би трябвало да повлияе на способността на приемника да навигира и да изчисли точното време до микросекунда.

В помощ на производителите на приемници, на официалната страница https://www.gps.gov/technical/icwg/ са публикувани указания и спецификация на интерфейса IS-GPS-200.

Възможно е въздействието да не се усети непременно в самия ден на превъртане. Всъщност е много по-вероятно засегнатият приемник да не започне да издава погрешни данни дълго след 6 април 2019 година.

Това се дължи на факта, че много производители се стремят да максимизират продължителността на живота на своите приемници, като въведат лимита от 1024 седмици от датата на съставяне на фърмуера, а не от датата на започване на настоящата GPS епоха.

Как да проверим дали даден приемник ще се повлияе от превъртането на номера на седмицата

Първо, се свържете с дистрибутора на приемника ви за България, за да разберете дали той използва 10-битовия или 13-битовия метод за кодиране на номера на седмицата. Ако използва 10-битовият, попитайте за уязвимостта, дали има вградена отправна дата, кодирана във фърмуера, и ако е така, кога е вероятно проблемът да се прояви. Поискайте актуализация на фърмуера, ако има такъв, и се уверете, че е правилно инсталиран и тестван.

Второ, използвайте GPS симулатор (например този https://www.labsat.co.uk/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=155) за провеждане на прост тест, за да проверка дали приемникът ви е уязвим. Става дума за настройване на датата в симулираното съобщение за времето 19.7 години в бъдещето. Така ще се провери дали са верни данните за седмицата, месеца и годината, които приемникът съобщава.

Ако тези данни са грешни, ако новият фърмуер не разреши проблема или ако няма нов фърмуер, може да помислите за преминаване към нов 13-битов приемник.

Ще се случи ли отново?

Понастоящем GPS преминава през програма за модернизиране на сигналите с нови структури за модулиране и предаване на данни. По-новите типове съобщения (CNAV и MNAV) използват 13-битови двоични числа за представяне на номера на GPS седмицата, така че проблемът не трябва да възниква в бъдеще, когато повече приемници използват по-новите GPS сигнали.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us