Геодезия

Камарата – инициатор на срещи за бъдещето на геодезията

На 10 юли 2015 г. в Камарата на инженерите по геодезия се получи писмо от МЗХ, подписано от зам.министър Цв. Димитров с молба за становище, относно предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова за преминаване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) към Министерство на земеделието и храните. Предложението бе във връзка с изработената т.нар. концепция за ускорено развитие на кадастъра, която засега така и не се осъществява. Писмото бе изпратено до всички браншови организации и всички дадоха сходни становища.

В нашето становище бе направена историческа справка за близкото минало: за перипетиите по т.нар. земе- и гороразделяне, отношението или по-скоро липсата на отношение на МРРБ към АГКК в периода 2009-2013 г., и сега от 2015 г.; беше анализирана структурата на АГКК; бяха споменати проблемите, които биха възникнали при обединение на информационните системи, предвид и факта, че информационната система на министерството на земеделието и храните, както и структурата на службите по земеделие са нереформирани засега, но пък са представени в много повече населени места отколкото службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК), които са в областните центрове. В становището е отчетен фактът, че тази част от дейността на службите по земеделие е несвойствена за МЗХ, а картите на възстановената собственост са натоварени със значителни грешки. Изразих становище, че най-доброто място на АГКК е да е самостоятелна държавна агенция на пряко подчинение на министерския съвет. В края на становището благодарих за предоставената ни въобще възможност да изразим мнение по въпроса, тъй като винаги съм смятал, че повече хора мислят по добре от един съветник. (Вж. цялото становище в предишния брой на Геомедия „За или против смяната на принципала на АГКК” или тук: https://geomedia.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F/item/4756-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D0%BA%D0%BA)

Въпреки че колегите от Варна изразиха резерви в някои текстове от становището, то изигра положителна роля, защото веднага след депозирането му от МРРБ ни поканиха на спешна среща, която се състоя в сградата на АГКК и на нея присъстваха главния секретар на АГКК и съветник на министъра на МРРБ. На срещата не присъства настоящият изпълнителен директор на АГКК. От страна на браншовите организации в сектор Геодезия, на срещата присъстваха освен мен, като председател на КИГ, и инж. Златанов – председател на ОК на КИГ- София, инж. Киров – председател на АГФ, инж. Главинчев – председател на секция „Геодезия” в КИИП и др. Срещата премина напрегнато, с взаимни нападки и не достигна до консенсусни решения.

Според нас, браншовите организации, беше злоупотребено с информация, на най-високо ниво, че т. нар. концепция за ускорено развитие на кадастъра се одобрява безрезервно от нас. Изрично подчертахме, че концепцията трябва да се разгледа и от Съвета по геодезия, преди да се внесе в министерския съвет, но това не бе взето под внимание.

На 20 август 2015 г. се проведе нова среща, като от страна на браншовите организации присъстваха същите колеги, споменати по-горе, но от другата стана вече бяха заместник-министърът на МРРБ Нанков –отговарящ за АГКК и изпълнителният директор на АГКК инж. Светослав Наков. По-горе споменатите въпроси бяха обсъдени отново в значително по-спокоен тон. Колегите изразиха становище, че усещането за хаос в работата на АГКК е много силно и колкото да не ни се ще да се месим в кадровата и организационна политика, не можем да подкрепим безразборната смяна ръководни кадри от средния и висшия ешелон на агенцията. Част от смените са необосновани, необмислени и ресурсно неосигурени. Всичко това се отразява на организацията и ефективността на работата на АГКК, а от там и на нашата работа и на обслужването на гражданския оборот и на приемането и контрол на новите ККР.

Друг екшън момент беше фактът, че от 1 октомври 2015 г. Комисията по защита на конкуренцията се самосезира и образува производство по преписка КЗК-539/07.09.2015г. и решение на КЗК 689/01.09.2015г. за нуждата или не от правоспособност (вж. публикацията на https://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300048367). От КИГ отново бе поискано становище в кратък срок. Този път коректно съгласувахме становищата с АГКК и лично с инж. Наков обсъдихме и по-нататъшното сътрудничество между ръководство на АГКК с ръководството на КИГ, както в законодателната сфера, така и по отношение на всякакви други нормативни документи. Естествено, че и двете становища бяха в подкрепа на необходимостта от изискването за правоспособност, което не само че не пречи на свободната конкуренция, но повишава многократно качествата на готовата кадастрална и картографска продукция.

На 16 септември 2015 г. в хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на КИГ. На него бяха поканени и председателят на Контролния съвет (КС) на КИГ инж. Йордан Чукалов и председателят на Комисията по професионална етика (КПЕ) инж. Атанас Иванов. Обсъдени бяха сериозни и актуални теми. Колегата инж. Милен Стефанов Димиев бе избран за зам. председател на УС на КИГ. Протоколът от заседанието е публикуван на страницата на КИГ.

На 14 октомври 2015 г. по покана на политическа партия АБВ, коалиционен партньор в правителството, се проведе среща-дискусия с националните и регионалните за София, геодезически браншови структури по проблеми, касаещи развитието на геодезията, кадастъра и инвестиционното проектиране в България. На срещата присъства заместник-министърът на МРРБ Аспарухов, народният представител СветославБелемезов и председателят на гражданския съвет към АБВ Тодор Цанев. От страна на браншовите организации в сектор Геодезия, на срещата присъстваха освен председателят на КИГ, инж. Златанов – председател на ОК на КИГ- София, инж. Димиев – зам.председател на КИГ, инж. Киров – председател на АГФ, инж. Главинчев – председател на секция „Геодезия” в КИИП, както и доста други колеги от София. Към срещата беше проявен значителен интерес от страна на гилдията. В откровен тон бяха обсъдени проблемите в сектора, породени от липсата на държавна политика (увеличаване на работата на АГКК и намаляване на фонда работна заплата в бюджета на АГКК през настоящата година с над 15%), изключително влошената организация на работа, демотивиране на служителите от АГКК, немотивирани назначения и освобождавания от заеманите длъжности, кореспонденцията на МРРБ с МЗХ по отношение на АГКК, както и необходимостта от разработване на стратегия за решаването им, възможността АГКК да се трансформира в държавна агенция и други. Изразена бе тревога от предстоящото влизане в сила и по-точно обслужването на кадастралните карти и регистри, възложени през 2014 г. Министър Аспарухов изрази своето убеждение, че АГКК няма да бъде преместена в друго министерство, благодари за конструктивния подход от страна на гилдията и сподели своите виждания по повдигнатите проблеми. Срещата нямаше предизборен характер, но въпреки това, изпълнителния директор на АГКК, инж. Наков отсъстваше.

Среща с новото ръководство на СГКК – София

Среща с новото ръководство на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София и инж. Димитър Величков организира областна колегия на Камарата на инженерите по геодезия на 25 септември в сградата на СГКК.

Инж. Величков се представи пред геодезическата общност и акцентира, че основната му цел е по-добра работа на службата. „Единственото, което целя, е да реорганизирам службата да не стават пословичните забавяния с преписките и да се спазват сроковете”, каза Величков. Той обясни, че след реорганизацията повече експерти работят по проекти – преди са били 5-6 експерти, а сега са 10-11, които се дообучават, защото не всички са правили изменение на картата в частност поземлени имоти.

На срещата се обсъдиха редица въпроси като възможността клиентите сами да внасят преписките си в агенцията, да се определи приемно време за правоспособните лица, да се уеднаквят процедурите за приемане на проекти.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us