Геодезия

Камарата на инженерите по геодезия на една година

Ланд. арх. Д. Вълева

Камара на инженерите по геодезия навърши една година от своето учредяване.

Като всяко начало и това не беше лесно. Основната дейност бе насочена към организационно структуриране, решаване на ежедневни въпроси. Все още предстои да се обърне внимание на същинските дейности, които следва да извършва една Камара в интерес на членовете си и обществото.

Междувременно Камарата продължава да работи по сформиране на областни колегии и набиране на нови членове. От юни до ноември новите членове са се удвоили и са станали 237, от които 187 с право да ползват печата за правоспособност от КИГ.

За периода от 16.10.2007 г. до 01.12.2007 г. са проведени общи събрания в областни колегии – Враца, Пловдив, Разград, Сливен. Избраните от общите събрания ръководства са показани в таблица 1. До момента половината от областите в страната имат проведени общи събрания,а именно в областите – Добрич, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Русе, Силистра, Смолян, Търговище и Хасково. като се очаква до края на годината да бъдат организирани общи събрания и в останалите областни колегии,

таблица 1

ОбластИмеПозиция
1.ВрацаЯнко Миленковпредседател
  Георги Пековчлен
  Хари Ефремовчлен
2.ПловдивДимитър Арнаудовпредседател
  Белчо Георгиевчлен
  Ирина Радевачлен
  Светослав Илиевчлен
  Нина Видоловачлен
3.РазградИваничка Русева Рахневапредседател
  Илиян Гецов Илиевчлен
  Даниела Маринова Табаковачлен
4.СливенМарияна Стоянова Мариновапредседател
  Николай Петров Диневчлен
  Стефан Тенев Бурлаковчлен

За да се подържа връзка и да сме запознати с проблемите на отделните областни колегии, на Управителния съвет от 16.09.2007 г. бяха поканени техните председателите да изкажат мнения и препоръки относно досегашната дейност на Камарата.

На интернет страницата в Протокол 4 от 16.10.2007г. може да се намери пълен и подробен финансов отчет за постъпилите приходи и направените разходи.

Постъпи предложени от Областна колегия Благоевград Камара на инженерите по геодезия да се включи във финансирането на изграждането на барелеф на проф. Васил Пеевски пред Дома на науката и техниката – Благоевград, който ще носи неговото име.

Кой е проф. Васил Пеевски?

Проф. Пеевски е инженер-земемер с отлична професионална квалификация и голям авторитет. Роден е на 20 септември 1905 г. в Ловеч и г., след което продължава образованието си като стипендиант във Висшето техническо училище във Виена – специалност геодезия. завършва с пълно отличие мъжката гимназия в Плевен през 1924

След завръщането си в България работи активно за изграждането на висше техническо училище у нас. През 1942 г. проф. Пеевски печели конкурс за “извънреден професор по геодезия и астрономия“ в новото висше техническо училище, където от 1945 г. става и редовен професор.

Проф. Васил Пеевски е първият избран, а не назначен Ректор на Държавната политехника. През 1951 г. е първият декан на новосформирания Геодезически факултет.

В своята дейност като професор, ръководител на катедра, декан, заместник ректор, ректор и началник на отдел в Министерство на народната просвета проф. Пеевски има значителен принос за изграждането на Държавната политехника, ВИАС, Строителния и Геодезическия факултет, специалностите “Геодезия, фотограметрия и картография” и “Земеустройство“, както и изобщо за развитието на висшето образование у нас. Обществено – организационната дейност на проф. Пеевски е огромна по обем и разнообразна по съдържание.

Проф. Пеевски е член на БИАД от 01.01.1930 г., а също така е и председател на Дружество на инженерите – земемери към БИАД през 30-те и 40-те години на ХХ век.

Той е деен член и успешен председател на редица национални и международни научни и обществени организации, като Международна организация на геодезистите, Съюза на българските геодезисти и земеустроители, Съюза на научните работници, Научно–техническите съюзи в България и др.

Особено ползотворна е дейността на проф. Пеевски като председател на Централния съвет на Научно–техническите съюзи през периода 1965 – 1972 г.

Именно тогава се разработва програма за изграждането на Домове на Техниката в големите градове на страната.

Първият проектиран дом на техниката е бил в Благоевград, като проф. Пеевски има личен принос за неговото изграждане – под негово ръководство се взема решение и се отпуска необходимите средства. След построяване на ДНТ – Благоевград проф. Пеевски лично участва и ръководи много научни форуми провеждани в Благоевград, последният е през 1991 г. – една година преди смъртта му.

Проф. Пеевски почина на 87 годишна възраст на 09.07.1992 г. в София.

Посмъртно през 1999 г. е обявен за един от 10-те най-успешни български инженери на ХХ век в класацията на ФНТС и в-к “ Наука и общество “

Вземайки предвид големи принос на световно известния учен и общественик за Българската наука и техника, образованието, установяването на международни научно–технически връзки и заслуги към геодезическата гилдия на Управителния съвет от 16.10.2007 г. бе взето решение Камара на инженерите по геодезия да подпомогне финансирането на барелеф на проф. Васил Пеевски пред Дома на науката и техниката – Благоевград. Ще бъде разкрита банкова сметка за дарения, а повече информация може да откриете на www.kig-bg.org, Благодарим за Вашата подкрепа.

 


На 25.01.2008 г., петък, от 14.00 ч, в конферентната зала на хотел “Санкт Петербург“ – гр. Пловдив предстои да се проведе първото редовно Общо събрание на Камарата, при следния дневен ред:

Регистрация на присъстващите от 12.00 до 14.00;

Откриване от председателя на Камара на инженерите по геодезия инж. Ангел Янакиев;

Отчет от председателя на Камара на инженерите по геодезия за извършената дейност от учредяването на Камарата на 15.12.2006 до 31.12.2007

Отчет от председателя на Контролния съвет за извършената дейност;

Отчет от председателя на Комисията по професионална етика за извършената дейност;

Приемане на Кодекс по професионална етика;

Обсъждане на бъдещи приоритети пред КИГ за периода 2008 – 2009 г.;

Приемане на бюджет за 2008 – 2009 г.;

Разни.

Каним да присъстват всички членове, като разчитаме на Вашето активно участие в Общото събрание и мнение по разискваните въпроси, за да работим за развитието и просперитета на гилдията на геодезистите.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us