Геодезия

Камарата на инженерите по геодезия подкрепи стачката в АГКК (писмо до МРРБ)

Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) подкрепи стачката на служителите в Агенцията по геодезия, картография и кадастр (АГКК), става ясно от писмо на Камарата до служебния министър арх. Иван Шишков.

Ето и целия текст на писмото.

Уважаеми г-н Министър,

Във връзка с проведената на 12.10.2022 г. стачка на служителите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия изразява своята пълна подкрепа към справедливите искания на колегите.

Агенция по геодезия, картография и кадастър е една от малкото администрации в Република България, която премина на електронна обработка на документите преди повече от 3 години, което доведе до по бързо обслужване гражданите с кадастрална информация и намаляване на опашките пред Службите по геодезия, картография и кадастър в цялата страна. Това обстоятелство, изисква и по-висока компетентност на служителите в АГКК. За подобряване качеството на подържаната от АГКК информация е необходимо служителите да бъдат с висока квалификация  и да са с доходи, които им позволяват да повишават тази квалификация.

Не трябва да се забравя, че трудът на колегите от АГКК е съществен за много голяма част от нашето общество. Той рефлектира върху инвестиционния процес, върху всички сделки с недвижими имоти в България, наеми, ипотеки и т.н. Колкото по-добре се справят експертите от АГКК, толкова по-малко ще бъдат проблемите на собственици на недвижими имоти.

Необходимо е да се спре текучеството в АГКК. Необходимо е работата в службите по геодезия, картография и кадастър да е удоволствие, а не труд под високо напрежение и с ниско заплащане. Факт е, че въпреки трудностите, Агенция по геодезия, картография и кадастър постигна много. Нека Държавата да подкрепи своите служители.

Исканията на колегите от АГКК са:

– Да бъде реализирано увеличение на средствата за работни заплати в системата на АГКК с минимум 20%;

– Увеличените средства да се разходват за нарастване на основната заплата на всички служители на АГКК по съгласуван с и одобрен от синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в АГКК механизъм;

– Увеличението на основните заплати да има ретроактивно действие и да влезе в сила, считано от 10.2022 г.

Членовете на Камара на инженерите по геодезия подкрепят тези искания.

Уважаеми г-н Министър,

Сигурни сме, че ще се вслушате в напълно резонните искания на служителите в АГКК и ще вземете правилното управленско решение като подкрепите тези искания.

 

Писмото е подписано от председателя на КИГ инж. Златан Златанов.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us