Геодезия

Камарата на международната сцена

Завършва четиригодишният мандат на ръководството на камарата на инженерите по геодезия 2006-2011 г.

 

Инж. Мария Сотирова

 

Изминаха четири години от мандата на настоящото ръководство на камарата на инженерите по геодезия. В навечерието на годишното отчетно-изборно събрание е време да се отчете постигнатото през този период и да се очертаят бъдещите цели. Като представителна за гилдията през четирите години от мандата на настоящото ръководство, броят на членовете в КИГ достигна една постоянна стойност. През 2010 г. камарата има 451 членове, като 359 от тях са с право да ползват печат. В сдружението участват представители на професията от всичките 25 областни колегии в цялата страна.

wkkfigg1.jpg
 
wkkfigg2.jpg

През периода от четири години камарата прие изменения на Кодекса по професионална етика и Правилника за наградите. Двата документа бяха представени на вниманието на Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията по професионална и членовете на КИГ. Не бяха направени предложения за промени по тях.

През 2010 г. приключи процедурата по регистрация на груповата търговска марка на Камарата на инженерите по геодезия. Тя предстои тя да бъде включена в Устава на организацията като официален символ за представяне.

У нас

В национален план камарата се утвърди като фактор. Тя беше инициатор на промени в Закона за геодезията и кадастъра, като участва в подготовката на предложенията. През последните три години този проектозакон премина през всички стъпки на формулиране и одобрение и предстои да бъде предложен за гласуване в пленарна зала.

През 2009 г. камарата се допита до своите членове във връзка с промените в Закона за териториите.

wyanakievLazarov.JPGРъководството обобщи и представи предложенията на колегията. В Закона за кадастъра и имотния регистър бяха предложени генерални промени, като една от тях е КИГ да излъчи комисия от петима членове, която да издава правоспособност. В промените е записано, че правоспособност по геодезия е равносилна на пълна проектантска правоспособност, т.е. ще отпадне необходимостта от членство в двете камари – КИГ и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Така фирмите ще бъдат сертифицирани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), а физическите лица – от КИГ.

Камарата бе действен участник в проекта „Техническа помощ за подобряване обслужването на гражданите и другите потребители на кадастрална информация от страна на АГКК в България“ по програмата МАТРА на Холандския кадастър. Разработването на този проект започна през 2008 г. Бяха преминати различни фази на изследване на мнението на потенциалните участници, на изработване и приемане на Правилник за дейността на Форума на потребителите на кадастрална информация. Проведе се анкета сред потребителите на кадастрална информация за качествата на предлаганите услуги.

Камарата излъчи свои членове, които да участват в списъка на правоспособните лица като експерти в процедурите по Обществени поръчки- през 2009 г. Осем инженери геодезисти, членове на камарата, изявиха желание и бяха включени в списъка, поддържан от Агенцията по обществените поръчки.

 

wplevYan.JPGВ писмо до камарата инж. Киримидчиев от ОК, Бургас препоръча да се въведат приемни часове за правоспособни лица в службите по кадастър. Макар да няма такива правомощия, камарата на инженерите по геодезия предаде информацията и вече е издадена подобна заповед, според която по един час от всеки работен ден е отреден за прием на правоспособни лица. Тази заповед е сведена до знанието на всички наши членове.

По заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството беше създаден Съвет по геодезия, картография и кадастър. Първото му заседание беше на 15.04.2010 г., като камарата бе представена от доц. д-р инж. Сл. Господинов. Там се взе решение за създаване на постоянна работна група, с цел създаване на условия за по-оперативна работа на съвета. Този съвет проведе обсъждане на тема обновяване на едромащабните топографски карти.

 

 

 

Международната сцена

КИГ стана член на Международната федерация на геодезистите (FIG) на 15.06.2008 г., след постигане на споразумение със Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Председателят и членове на КИГ присъстваха на свои разноски на работна седмица на Комисия 3 на FIG във Валенсия, 2008 г. Последваха две поредни годишни работни седмици на организацията в Стокхолм, Швеция през 2008 г. и в Ейлат, Израел през 2009 г. През 2010 г. представители на камарата пак на свои разноски участваха в конгреса на FIG в Сидни, Австралия. Камарата участва със своя глас в избора на председател и заместници на организацията, както и за председатели на комисиите към нея. При тези срещи се създадоха множество контакти и се постигна една обща познаваемост на камарата сред геодезистите от цял свят. Международните контакти на КИГ бяха претворени във възможност за обмяна на опит за нашите колеги в страната по време на организираната от нас Обща среща на Комисии 3 и 7 на Международната федерация на геодезистите в София, България през ноември 2010 на тема „Информацията и управлението на земята. Десетилетие след настъпването на новото хилядолетие“. Срещата беше подкрепена от министерството на регионалното развитие и благоустройството, като бе открита от министър Росен Плевнелиев. Тя бе организира с помощта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и Асоциацията на геодезическите фирми. Събитието получи висока оценка от българските и международни участници и допринесе за авторитета на професията.

wKIG_GE.jpgПрез 2008 г. председателят на КИГ Ангел Янакиев подписа многостранно споразумение за взаимно признаване на професионалната квалификация на частно назначените геодезисти в Страсбург. Това беше предпоставка за одобряване молбата за членство на камарата в европейската организация Geometer Europas. На 25.06.2009 г. на Извънредното общо събрание на GE в Копенхаген бе обсъдено настоящото положение на геодезическата гилдия в България, в резултат на което бе получено официално писмо за членството на КИГ в GE. Последвалото сливане на Geometer Europas с CLGE постави проблема за членството на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и невъзможността една страна да бъде представена от две или повече организации. Това бе преодоляно с подписването на споразумение между СГЗБ и КИГ за участието на двама в Общите събрания на двама делегати – по един от всяка организация и заплащане на такси, съобразно броя членове в организациите. През май 2010 г. председателят и членовете на управителния съвет на КИГ участваха в Генералната асамблея на CLGE в Букурещ, Румъния, на която беше представен отчета на председателя за двугодишния му мандат на управление и финансов отчет и одит за 2009 г. През септември Общото събрание на организацията беше в Албена, България, където бяха проведени изборите за сливането на GE и CLGE, както и за нов председател, ковчежник и генерален секретар.

Камарата подкрепи идеята на Асоциацията на геодезическите фирми за създаване на Балканска геодезическа организация. На 27-28.06.2009 г. бе учредена Балканска геодезическа асоциация, като в нея влизат България, Гърция, Сърбия, Македония и Румъния, а покана за присъединяване към тази организация е отправена към Турция, Албания и Черна гора. КИГ бе представен на тази среща от заместник-председателя инж. Румен Георгиев.

Годишното отчетно-изборно събрание на камарата ще бъде на 11 март 2011 г. от 11 часа в Интер Експо Център в София.

 

wpublikata.JPG

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us