Геодезия

Камарата вече с 305 членове


Мария Сотирова, секретар на КИГ

Новата година започна с новости в Камарата на инженерите по геодезия.

След проведеното Общо събрание в края на януари, одобряването на бюджет за 2009 г. и набелязването на целите на камарата за предстоящата година, 15 март – крайнияj срок за попълване на заявленията за продължаване на членство и правоспособност и през новата година, бе изпълнен. Камарата на инженерите по геодезия вече е с изрядна документация, а нейните членове се похвалиха с невиждана до сега изпълнителност. Резултатът е 305 членове, от които 235 с правото да използват печата за правоспособност за 2009 г. Камарата се отчете в срок за предходната данъчна година.

Камарата на инженерите по геодезия може да се похвали с още своите членове, отличили се с неподражаема изрядност през последните месеци, а именно новите ни членове от Областна колегия – Плевен и по-специално техният председател Боряна Иванова. С тях голямото семейство на КИГ се увеличи с още 14 души.

През февруари се постави началото на едно ново взаимодействие между Камарата на инженерите по геодезия и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, основаващо се на промените в Закона за обществените поръчки от 01.01.09 г. Според тях всеки възложител следва да привлече като член на комисията за провеждане на процедури за обществени поръчки и външен експерт. Списъкът с правоспособните лица, които мога да участват в тези комисии, се поддържа от изпълнителния директор на Агенцията по обществените поръчки. В тази връзка КИГ беше поканена от АГКК да изпрати имената на правоспособните лица в областта на геодезията и кадастъра, проявяващи интерес за участие в тази инициатива. След допитване сред нашите правоспособни членове и внимателно преценяване на подадените кандидатури, председателя на камарата инж. Ангел Янакиев предложи на вниманието на АГКК списък от десет имена. В момента тече процедурата по вписването на тези наши колеги във въпросния списък.

Два документа бяха представени за коментар пред членовете на Камарата на инженерите по геодезия през последните месеци.

Единият е свързан с проекта „Техническа помощ за подобряване на обслужването на гражданите и другите потребители с кадастрална информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Р България” (програмата MATRA), по който Камарата на инженерите по геодезия работи във взаимодействие с Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Холандския кадастър, чиято настояща цел е организирането на Форум на потребителите на кадастрална информация. Във връзка с това е изготвен проект за Правилник за работа на Форума на потребителите, който потърси коментар и одобрение от геодезическата гилдия в лицето на нашите членове.

Вторият е „Дневният ред на 32-ата Генерална асамблея на FIG (Fédération Internationale des Géomètres) за темите, които ще бъдат обсъждани през тазгодишната работна седмица на организацията, която ще се проведе е Ейлат (Израел) в началото на месец май. За поредна година представители на Камарата на инженерите по геодезия ще вземат участие в повдигнатите обсъждания по проблемите на геодезистите от цял свят.

Читателите на ГОЕМЕДИЯ ще могат да прочетат подробности около засегнатите теми и взетите решения на страниците на следващия брой.

Предложението за „Правилник за работа на Форума на потребителите на кадастрална информация” по програмата MATRA и „Дневният ред на 32-ата Генерална асамблея на FIG” са достъпни на страницата на камарата www.kig-bg.org, в раздел документи. Камарата очаква мненията и коментарите по тези предложения на адрес kamara@kig-bg.org.

Студенти от УАСГ ще вземат участие в срещата на IGSM в Цюрих. Камарата на инженерите по геодезия бе една от организациите, които ги подкрепи.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us