Геодезия

Канада – Кадастър за чудо и приказ

https://clss.nrcan.gc.ca/data-donnees-eng.php

На 14 април през далечната 1972 г. тогавашният премиер на Канада Пиер Елиът Трюдо посреща на гала вечеря в Националния център по изкуствата американския президент Ричард Никсън. Никсън вдига наздравица: „Да пием за бъдещият премиер на Канада Джъстин Пиер Трюдо!”. На пожеланието тогавашният премиер на Канада отговаря: „Нека, ако някога синът ми поеме тази роля, да има уменията и елегантността на вас, президент Никсън!”

43 години по-късно, на 4 ноември 2015 г., пожеланието на Никсън се сбъдва – Канада се сдоби с нов премиер – Джъстин Трюдо, син на управлявалия преди 31 години страната Пиер Елиът Трюдо. В страната се заговаря за управляваща династия.

trudeaucabinet11

В официалната резиденция на генерал-губернатора на Отава за първи път в историята на страната обикновените граждани бяха допуснати на церемонията по полагането на клетвата. Канадецът с френски корени и английско произношение стана 23-ият премиер на страната, провъзгласен от наместника на британската кралица Елизабет Втора – генерал-губернатора Дейвид Джонстън. Под звуците на гайди и в компанията на съпругата си и министрите – 15 жени и 15 мъже, Трюдо-младши извървя пеш алеята в парка край резиденцията. Трюдо и новият кабинет предизвикаха бурни реакции на одобрение.

Освен равнопоставеността на половете, в него изглежда, че всеки си е на мястото – т.е. разбира си от работата. Всички възкликват: „Какво правителство!” Ето част от състава му. Министърът на здравеопазването е доктор. Министърът на транспорта е астронавт. Министърът на отбраната е ветеран сикх. Министърът на младостта е под 45 години. Министърът на земеделието и храните е фермер. Министърът на сигурността и кризисните ситуации е скаут. Министърът на иновациите, науката и икономическото развитие е финансов анализатор. Министърът на финансите е успешен бизнесмен. Министърът на правосъдието е прокурор и лидер на автохтонното население на страната. Министърът на спорта и хората в неравностойно положение е параолимпиец. Министърът на риболова, океаните и бреговата охрана е инуит (Думата „инуит“ на езика на ескимосите означава „истински човек“, т.е. те така те наричат себе си.). Министърът на науката е географ с докторска степен.

Стоте дни на толерантност още не са изтекли, но вероятността кабинетът да заработи добре е доста голяма. Канадската действителност изглежда като приказка, а министерството на природните ресурси, което се занимава с кадастъра на Канада, работи като по ноти… Може би защото е ръководено от музикант… В кратката биография на министъра Джеймс Гордън Кар стоят няколко думи: музикант (свири на обой), журналист и администратор с опит.

Министерството на природните ресурси се грижи за кадастъра

222

Кадастърът, дистанционните методи, сателитните изображения, геодезическите измервания, топографските карти, височинните и други тематични справки на данни, единните геопространствени стандарти и регулаторни функции в Канада се изпълняват от министерството на природните ресурси. Геоматиката и науките за земята са приоритет. Министерството, освен с енергетиката, минното дело, горското стопанство, природните катаклизми, околната среда и въпроси, свързани с ползването на полярния шелф, се занимава със създаването, администрирането и доставката на геопространствени данни и кадастър.

Приоритет на канадското правителство е разбирането, че успешното отговорно управление на земята и природните ресурси подпомага икономика. Министерството подпомага законово и на практически развитието на науката, технологиите и услугите, свързани с информацията за земята.

about canada lands

Министерството използва експертите, владеещи основните науки за земята, като получава адекватна географска и геопространствена информация. На тази основа разработва иновативни и усъвършенствани инструменти, технологии, стандарти и рамки, основани на геоинформацията, с които се повишава производителността или рентабилността на ползването на природните ресурси и на земята в Канада. Кадастърът защитава суверенните права на собствениците и намалява инвестиционния риск. Геоматиката помага за намаляване на вредното въздействие върху околната среда, свързано с развитието на добива на природни ресурси.

Науките за земята и даваната от тях експертиза за министерството на природните ресурси засяга промените в околната среда, развитието на растителността, ползването на подпочвените води, водата и леда както и техните взаимодействия с развитието на инфраструктурата.

Четири различни възможности за кадастрална и геоинформация са предоставени на сайта на министерството на природните ресурси: дигитализиран кадастър с вътрешните граници на всеки парцел (GeoGratis); кадастър с административните граници на специални парцели на автохтонното население на Канада (GeoBase); национална рамка за граници на имотите на Канада, описваща национални паркове; приложение към Google Earth, на което се виждат границите на имотите.

Данните в дигитализирания кадастър са организирани по провинции и територии, като предварително потребителят се съгласява с правилата за ползване. Кадастърът покрива цялата територия на Канада, като в него се правят своевременни актуализации.

Кадастърът предоставя данни за имотите онлайн. Данните са организирани в ГИС приложение. Важна забележка е, че данните не трябва да се използват за определяне на граници. Административните решения трябва да се основават на законови документи и геодезически заснемания. Наборът от данни се обновява, когато се правят нови измервания, регистрирани в Канадската кадастрална система. Препоръчва се често посещение на сайта. Свалянето на кадастралните планове е безплатно от FTP адреси, а регионални представители на кадастъра могат да дават допълнителни пояснения за всеки конкретен казус.

Министерството на природните ресурси поддържа и геодезическата система (Canadian Geodetic Vertical Datum of 2013 (CGVD2013), която в момента е стандарт. Тя замени съществуваща от 1928 г. система.

ca

Сателитните снимки и фотограметрията също са в ангажиментите на министерството на природните ресурси. Към него е библиотеката с фотограметрични снимки, събирани над 70 години.

Конкретно

Министерството на природните ресурси на Канада е създало подробно описание на същността на канадската кадастрална система, нейното значение и приложение. Ето част от по-интересните обяснения, които получава всеки обикновен канадец, попаднал на страницата на кадастъра:

Границите и канадската кадастрална система (CLSS)

Границите са навсякъде. Всички хора при всички култури са очертавали границите на техните владения. Границите са служили за икономически, социални и отбранителни цели. Канадската кадастрална система (CLSS) създава рамка и инфраструктура за определяне, отбелязване и описване на тези граници на цялата територия на Канада.

Границите и системите на собственост се преплитат. Тези системи, определящи собствеността, отговарят на четири въпроса: кой има право (човек, семейство, организация); какво право има (наем, лиценз, безвъзмездно ползване); колко струва това право (изразено в разплащателни средства или неговата културна стойност); къде е това право – и тук се намесват границите и CLSS.

Но това е само половината от задачата. Управлението на правата на собственост също е важно. Става дума за прехвърлянето и отдаването на правата, разделянето на земята и планирането на ползването на земята. Планирането на ползването на земята по дефиница изисква парцели и граници, най-малкото за да осигури безопасност от пожари, да създаде път за достъп на автомобили при аварийни ситуации, да не позволява ползването на земя в ерозирали райони или в такива, които са изложени на природни бедствия, както и за чувствителните райони.

Елементи на Канадската кадастрална система (CLSS)

Когато става дума за отговор на въпроса „къде”, дори да изглежда елементарно понятие, въпросът всъщност не е толкова прост. Шест елемента са необходими за CLSS:

Законодателството определя правата и управлението на кадастралната система. Законът за кадастъра и Законът за геодезистите са основата, на която стъпва Канадската кадастрална система. Всяко геодезическо заснемане се прави под контрола на генералните правни норми на Канада за геодезията, а за северните части на страната – в съответствие и с Поземления закон.

Единните стандарти осигуряват ниво на качеството за цялата законно извършена геодезическа продукция.

Строгата регулация в професионалните среди осигурява механизъм за добър стандарт при всички геодезисти. Асоциацията на канадските геодезисти издава лицензи за работа на геодезистите и наблюдава работата на професионалистите.

Заснемането на място и допълнителната обработка на данните зависят от всяка конкретна задача. Единната геодезическа система улеснява работата на геодезистите и позволява интегрирането с геопространствената информация.

Кадастралната карта е законовия геодезически документ, който отразява на работата на геодезистите на място. Канадската кадастрална система отговаря за поддръжката и кадастралните карти да са актуални, добре пазени и добре поддържани.

Канадската кадастрална система поддържа 20 различни системи, които да правят връзка между кадастралните карти и имотните регистри на цялата територия на страната.

Канадските геодезисти имат ясно разписани правила и стандарти, които трябва да изпълняват.

На сайта на кадастъра има формуляр, който позволява всеки геодезист да даде предложение за подобряване на стандартите (https://clss.nrcan.gc.ca/surveystandards-normesdarpentage/Proposal-for-Changes-to-National-Standards.pdf), като един от въпросите е дали човекът, който дава предложенията, може да помогне с работата си за подобряването на стандартите.

На сайта на министерството на природните ресурси се намират освен кадастралните карти на страната, но и различни софтуерни инструменти, които подпомагат работата на геодезистите (https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/canada-lands-surveys/tools-applications/11094).

Асоциацията на геодезистите

Асоциацията на геодезистите в Канада е основана веднага след придобиването на независимост от Великобритания – през 1874 г. По-късно тази асоциация се превръща в Асоциация на геодезистите от Манитоба. В началото на ХХ век се осъществява обединяването на различни местни малки геодезически асоциации и асоциацията става част от Канадския геодезически институт. Асоциацията на геодезистите в днешния й вид е установена на 24 май 1985 г. Днес тя е самостоятелна, саморегулираща се асоциация, а от 18 март 1999 г. с обновяването на Закона за кадастъра, тя има право да издава и лицензи на експертите геодезисти. Основният Закон за кадастъра в Канада е от 1979 г., като дефинира задълженията на геодезистите и основните понятия. Той има отделна част, посветена на уеднаквяването на понятията на английски и френски език.

Поуката

Канадската кадастрална система показва, че е възможно съществуването на удобен, поддържан, работещ кадастър, насочен към клиентите и улесняващ геодезистите.

 

Факти

Канада е втората по големина държава в света след Русия, а границата й със САЩ е най-дългата в света – 8893 км, като се включи и границата с Аляска. Земите на днешна Канада са били обитавани от местни племена, докато в края на ХV в. Атлантическото крайбрежие става обект на интереса на британски и френски експедиции, които скоро се заселват там.

Като основател на държавата френските източници сочат Жак Картие, който през 1534 г. основава Квебек. След края на Седемгодишната война през 1763 г. Франция отстъпва повечето територии на Великобритания. След периода на английската колонизация три британски колонии правят конфедерация и Канада получава независимост от Обединеното кралство на 1 юли 1867 г. Започва дълъг процес на териториално разширение и увеличаване на автономията на страната, признато в Уестминстърския статут от 1931 г. Законът за Канада от 1982 г. обаче премахва последните остатъци на правна зависимост на Канада от Британския парламент.

Днес Канада е конституционна монархия с парламентарна система, а държавен глава е британската кралица Елизабет Втора. Страната е с изключително добре развити технологии и промишленост. Икономиката е многоотраслова, като се захранва от богатите природни ресурси и търговията най-вече със САЩ, които внасят три четвърти от канадската годишна продукция. Страната е сериозно засегната от световната икономическа криза през 2008 г., когато балансът е на минус след 12 години свръхпроизводство. В момента страната е с най-големите резерви на петрол след Саудитска Арабия и Венецуела и петият производител на суровината в света.

Брутният вътрешен продукт (БВП) за 2014 г. е в размер на $1,785 трилиона, като ръстът е 2,4%. Разпределен на глава от населението, БВП е $45 000 за 2014 г. Най-голям дял за брутния вътрешен продукт имат услугите, които съставляват 69,7% от него, следвани от индустрията – 28,6% и земеделието 1,6%.

Канада е федерация от 10 провинции – Албърта, Британска Колумбия, Манитоба, Ню Брънсуик, Нюфаундленд и Лабрадор, Онтарио, Острови принц Едуард, Квебек, Саскачуан и три територии: Северозападните територии, Нунавут и Юкон.

Провинция Квебек е с преобладаващо френски говорещо население, а останалите провинции са британски. Ню Брансуик е единствената официално двуезична провинция, а Северозападните територии признават 11 официални езика и територията Нунавут – 4 езика, след които са английски и френски.

Канада е на високо ниво на човешко развитие, качеството на живот, здравеопазване, продължителност на живота, общественото образование, икономическата свобода и защитата на гражданските свободи и политически права.

Статистика (източник CIAFactbook)

Територията общо: 9 984 670 кв. км

Суша: 9 093 507 кв. км

Вода: 891 163 кв. км

Най-ниска точка: Атлантическият океан 0 м

Най-висока точка: Връх Логан 5 959 м

Природни ресурси:

Желязо, никел, цинк, мед, злато, олово, редки елементи, молибден, поташ, сребро, диаманти, въглища, петрол, газ, водни ресурси

Обработваема земя: 6,8%

Гори: 34,1%

Напоявани площи: 8 699 кв. Км

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us