Геодезия

Картографи обясняват ползата от геопространствената информация на депутатите

Създаване на национален комитет за координиране усилията на всички заинтересовани страни за постигане на целите на международната Група за наблюдение на Земята GEO (Group of Earth Observations GEO) намери пълна подкрепа в народното събрание. Това стана на среща на представители на Българската картографска асоциация (БКА) с председателя на комисията по икономическа политика и туризъм към парламента инж. Петър Кънев и с председателя на комисията по културата и медиите Полина Карастоянова в края на април.

Срещата беше своеобразна кулминация на поредицата от прояви, които страната ни организира по повод обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016 г.

Основната тема на срещата бе приложението на геопространствената информация в икономическото и културното развитие на България. БКА, която е и национален представител в Международната картографска асоциация, бе представена от водещи български учени и специалисти, които поставиха за обсъждане основни проблеми за картографията. Представителите на двете постоянни комисии към българския парламент приеха да съдействат за организирането на представителна картографска изложба на 30 ноември 2016 г. Целта е да покажат състоянието на българската картография и нейното място в света.

За да насърчат използването на резултатите от държавната и общинската администрация на страната и образователната сфера, двете парламентарни комисии приеха поканата за участие в Шестата международна конференция по картография и географски информационни системи (ICC&GIS). Те ще улеснят включването на следващата международна конференция по картография в календара на българското председателство на ЕС през 2018 г.

Участниците в срещата се обединиха около убеждението за внасяне на промени в Закона за геодезията и картографията, които да повишат качеството на българската картографска продукция.

Пълна подкрепа от всички участници в срещата получи и предложението за създаване на национален фонд „Българско картографска наследство“ като част от културното наследство на страната. Отбелязана бе и необходимостта от активиране на дейността на Комисията по местните наименования. Предложено бе БКА да посочи свой представител, който да участва експертно в разработката на проблемите на геопространствената информация в работата на комисиите на парламента.

В края на срещата БКА представи свое дарение от съвременни карти и атласи за библиотеката на Парламента. Това е второто дарение, което БКА прави, след посрещнатото с изключителен интерес попълване на раздела за България на картографската колекция на Библиотеката на ООН в Ню Йорк.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us