Геодезия

Казусът Косово: Как Белград не дава кадастралните карти на Прищина

geo br3 2007 page4 image2

От войната в Косово мина повече от десетилетие, но раните още стоят.

Напрежение

 

През 2017 г. войната в Югославия изглежда е забравена, а Западните Балкани вървят по мирен път за развитие. Икономическите прогнози за региона са за висок икономически растеж. Според Международния валутен фонд (МВФ) в Албания ще е 3,7%, а в членката на Европейския съюз Хърватия ще е 2,9%. Сърбия и Босна и Херцеговина ще завършат годината с растеж от 3%, Македония – с 3,2%, Косово с 3,5% и Черна гора с 3,4%. Според МВФ, България ще постигне тази година 2,9%.

Оказва се обаче, че нищо не е толкова розово колкото изглежда. Македония остава нестабилна въпреки изборите, при които спечели ВМРО-ДПМНЕ, но не успява да създаде правителство заради недостиг на подкрепа. В страната се популяризира т.нар. Албанска платформа, която част македонците обаче отхвърлят, защото, според тях, е писана в Тирана и цели албанизация на Скопие. На този фон албанският премиер Еди Рама обяви, че ако вероятността пълноправното ни членство в Европейския съюз продължава да избледнява, Тирана ще се обедини с Прищина. Министър-председателят на Албания заявява, че никой в света не желае създаването на регионални съюзи. „Всички страни в региона, а и не само, искат да се обединят в нещо голямо, а в Брюксел, умишлено или не, слагат пречки за присъединяването ни към ЕС”, коментира Рама. „Ето защо не изключваме варианта да се обединим с най-младата балканска държава Косово“, допълни още премиерът в Тирана.

Говорителката на Европейската комисия Мая Коциянчич призова Западните Балкани да поддържат добросъседски отношения. Сърбия също не е доволна от албанските коментари за Велика Албания, а сръбският външен министър Ивица Дачич обяви, че създаването на „Велика Албания” е обща идеологическа платформа на всички албанци. „Заявлението на албанския премиер Еди Рама е още едно потвърждение, че създаването на „Велика Албания” е обща платформа на всички албанци, което представлява по своята същност опасност за мира и стабилността на Балканите и в Европа, смята Дачич.

Германският външен министър Зигмар Габриел призова Европейския съюз да подкрепи инфраструктурните проекти на Западните Балкани и предупреди Косово, че подобряването на отношенията със Сърбия е условие за напредък към членство в блока.

Версия на Белград: Кадастралните карти доказват сръбската собственост

И докато политиците на Балканите пак не могат да се разберат, се появяват и спорове на ниво експерти. Най-любопитно е как сърбите се похвалиха, че са отмъкнали кадастралните карти от косовските територии.

Оказва се, че 16 години след войната в Югославия (1991-2001 г.) остават споровете, които са и сред геодезистите. В края на април бившият шеф на кадастъра на Косово и Метохия Славица Радомирович заяви пред сръбското радио Б92, че близо 58% от територията на Косово, включително държавни и частни земи, както и църковни имоти принадлежат на Сърбия. Тези земи принадлежат на гражданите и на институциите притежаването на кадастрални карти за тях доказва това, казва бившият шеф на кадастъра на Косово и Метохия Славица Радомирович. Материалът, доказващ собствеността, е огромно количество и се съхранява в Геозавода в Белград, обяснява още Радомирович.

Според нея от години косовските албанци искат от Сърбия да върне документацията, защото липсата й подлага на несигурност живота на гражданите в Косово, но сръбските геодезисти отказват, защото, както обяснява Радомирович: „Няма да подобрим живота на сърбите с това”.

geo br3 2007 page4 image3

Най-силният аргумент

 

В момента все още кадастралните карти и регистри са най-силният сръбски аргумент против отцепването на Косово от територията на Сърбия. Според тезата на Радомирович, че косоварите отдавна се опитват да узурпират сръбските територии, а Прищина си е създала вече собствен кадастър на база на фалшификации.

Радомирович предупреди, че усилията за узурпират сръбски имот там продължава вече дълго време, и че Прищина е създала своя собствена кадастър услуга „на базата на фалшификации.“
С помощта на Европейския съюз бе постигнато споразумение за техническо решение на въпроса, като Сърбия предостави оригиналите на кадастъра на Прищина от 1999 г и по този начин се реконструира кадастъра, но в крайна сметка този диалог не доведе до нищо.

Безценните документи за 10 милиарда евро

geo br3 2007 page4 image4

Сравнението трябва да се направи едновременно от Белград и Прищина с помощта на международната общност, отбелязва Радомирович и допълва, че когато косоварите осъзнали, че техните фалшификати ще излязат наяве в този процес, се отказали.
Радомирович твърди, че през 1999 г. лично организира и участва в преместването на документите, докато силите на НАТО са навлизали в тогавашната южна сръбска провинция. Тя се е присъединила към нейните колеги от Враня и Куршумлия и към многобройните доброволци, които пренесли, по думите й, „тонове хартия“ от архивите на кадастъра на територията на Косово и ги запазили в Белград.
В момента оригиналната документация е непълна само за седем общини, обяснява днес Радомирович, но подчертава, че има копия от всички документи.
Според някои оценки, стойността на имуществото, което Прищина сега се опитва да завземе, е в размер на десет милиарда евро и включва земя, сгради, търговски помещения, държавни дружества, както и спортни обекти.

geo br3 2007 page4 image5

 

Днешният кадастър на Косово

 

Косовската агенция по кадастъра е създадена от програмата на ООН Хабитат през 2000 г. В момента агенцията е на подчинение на министерството на околната страна и пространственото планиране. Агенцията е най-висшият орган, който се занимава с кадастър, геодезия и картография в Косово. Тя имплементира системата за кадастъра и за имотния регистър.

Работещата кадастрална система е необходима за законовото функциониране на държавата, допринася за икономическото развитие и решава стари спорове и грешки, се казва в анонса на кадастралната агенция на Косово.

Агенцията е създадена през периода 2000-2003 г. с финансовата помощ на Швеция, Норвегия и Швейцария. Целта на проекта още тогава е да се създаде и развие кадастър на централно равнище. В момента шеф на агенцията е прф. Д-р Мурат Меха. Сайтът на агенцията е https://www.kca-ks.org

Република Косово е независима държава от февруари 2008 г. насам. Една от най-важните задачи, която трябва да свърши страната, за да създаде демократични и ефективни административни структури, е създаването на кадастъра. Този процес бе иницииран на ниво общинска администрация още през 2000 г. Основната цел тогава е да се децентрализира услугата и да се насърчи активното участие на етническите малцинства.

Подобрени са работни процеси и качеството на данните в съответствие с европейските стандарти и защитата на сигурността върху собствеността на земи и имоти. Като се има предвид незадоволителното качество на данните в кадастри и поземлените регистри, се налага подобряване на качеството.

Запознати отбелязват, че по политически причини сътрудничество на общинските администрации в различните райони не е било възможно веднага след установяването на независимата държава. От 2011 до 2013 г. са взети пилотни мерки, които се прилагат в четири общински кадастралните служби. Акцентът е поставен върху развитието на работещите там геодезисти. Целта е натрупаният опит след това да се приложи и сред останалите геодезисти.

Косовското правителство избра пилотните служби с цел участието на столицата Прищина, както и общините населен предимно със сърби. При разработването на нови процедури, особено внимание се обръща на осигуряване на равен достъп до информацията между половете и между различните етнически малцинства, така че нито една група да не става жертва на дискриминация.

Проектът също така насърчава обмена на познание между косовски общини. Първоначално е направен анализ на качеството на данните в кадастъра, като са създадени инструкции за контрол и подобряване на качеството му, задължителни в цялата страна. Създават се и професионални асоциация на лицензираните геодезически фирми. Освен това се създават условия за въвеждане на система за глобално позициониране на Косово (KOPOS). Системата се използва за GPS геодезически и вече е стандарт във всички съседни държави. Системата е инсталирана през 2011 г. в сътрудничество с проект на Световната банка.

Причината за въвеждането е заради недобрата триангулачна мрежа отпреди 2000 г. и новите геодезически обстоятелства. Новите геодезически мрежови точки, измерени с GPS, са 32 на територията на цялата страна. KOSOVAREF01 координатна система е
въз основа на EUREF.

Косовската агенция по кадастъра е поела ангажимента да изработи нова стратегия за развитие на кадастъра, която да е в хармония с изискванията на институциите в държавата и да отговаря на нуждите на гражданите. Агенцията е наела британската компания Ordnance Survey за няколко месеца да подпомогне в разработването на стратегията. Окончателният вариант е дело на агенцията по кадастъра на Косово.

geo br3 2007 page4 image6

Проектът IMPULSE

 

С прилагането на европейската директива INSPIRE за внедряването на инфраструктурата за пространствени данни в Западните Балкани са се захванали от шведската Национална агенция по картография и кадастър (NMCA) и проекта IMPULS. Шведската агенция за международно сътрудничество за развитие финансира проекта.
Като цяло проектът IMPULS включва много различни организации. Западните Балкани имат много неща, които са общи, но имат и разлики.

Прилагането на проекта беше основната тема на заседание на 12 и 13 април в Загреб, Хърватия, където присъстваха главният изпълнителен директор на Агенцията по кадастъра на Косово д-р Мурат Meхa и ръководителя на проекта Службата за координиране на г-н Мусафер Чака. Проектът импулс свършва през 2018 г. и затова бяха обсъдени възможностите за продължаване на нови проекти в бъдеще.

Проектът ще предостави основа за това как може да се постигне техническа оперативна съвместимост, как органите да разпространяват геоданните в електронен формат и как да споделят геодезическите данни с други публични органи.

Проектът е и крачка към развитието на т. нар. електронното управление във всяка страна. Приложението ще доведе до икономическото развитие, прозрачност на собствеността и ще засили антикорупционните процеси.

От проекта ще се възползват властите в Албания, Косово, Македония, Република Сръбска, Черна Гора и Сърбия.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us