Геодезия

КИГ набира сила

Ланд. арх. Десислава Вълева

Камарата на инженерите по геодезия набира сила. През последните месеци тя има няколко постижения.
Камарата на спира да се развива организационно. Беше проведено общо събрание на областна колегия Кърджали, като за председател бе избран инж. Стайко Стайков и членове инж. Саша Зафирова и инж. Антония Христова.
Новите членове на камарата за периода април – юли са 27, с което броят на всички членове за двете години нарасна на 457 геодезисти. Бяха пуснати първите обяви за работа на електронната страница на камарата.
За съжаление в своята дейност за утвърждаване на Камарата на инженерите по геодезия не спира да срещна съпротива от КИИП за промените в ЗКИР.
Камарата на инженерите по геодезия вече е асоциация-член на Международната федерация на геодезистите (FIG), а в началото на месец юли в София, след като бяха изпратени писма за членството на Камарата в Geometer Europas, се проведоха и разговори с г-н Алан Гудет и г-н Рафик Кури.
На посещение на Камарата, по инициатива на Агенция по геодезия, кадастър и картография, се състоя предварителна среща с делегация от Холандия за проект МАТРА. Проектът се отнася за организиране на форум, в който да участват Агенция по кадастър, Агенция по вписванията, Министерство на земеделието, Камара на нотариусите, Камара на инженерите по геодезия и Сдружение на общините и да бъдат обсъдени проблемите по създаване на единен кадастър и неговото поддържане.

КИГ стана асоциация-член в FIG на Общото събрание във Стокхолм.

kig

На първият ден след откриването на Общото събрание на Международната Федерация на Геодезистите (FIG) във Стокхолм на 15.06.2008 г. Камара на инженерите по геодезия беше приета за асоциация член. Като новоприета асоциация член Камарата имаше право на глас в проведените избори за двама вице президенти и председатели на комисии. За вице президенти бяха избрани Иян Гриинуеи от Великобритания и Тео ЧиХай от Малайзия. Техният мандат започва от 2009 г. и ще продължи до 2012 г., като те ще заместят в вице президентите Пол ван дер Молен от Холандия и Кен Алред от Канада, които напускат в края на 2008 г. Ето и новите председатели на комисии:
Комисия 1 Професионални стандарти и практики Леони Нюнам Австралия
Комисия 2 Професионално обучение д-р Стевен Франк САЩ
Комисия 3 Пространствено информационно управление проф. Ерач Доитшер Израел
Комисия 4 Хидрография д-р. Мишел Сутерланд, Канада
Комисия 5 Позициониране и измерване Микаел Лилийе, Швеция

Президентът на FIG проф. Стиг Енемарк
(от дясно) връчва сертификата за членство
 на КИГ на председателя на инж. А. Янакиев (от ляво)

Комисия 6 д-р Гетин Уян Роберт, Великобритания
Комисия 7 Кадастър и управление на земя Даниел Роберже, Канада
Комисия 10 Конструктивна икономика и управление д-р Франсис Плимер, Великобритания

kig 

За Комисия 8 Пространствено планиране и Комисия 9 Оценка и управление на недвижими имоти новите председатели ще бъдат избрани на следващото общо събрание.
Като асоциация член Камарата трябва да плати членски внос в размер на 4,02 евро на член за 2008 г. и 4,18 евро на член за 2009 г. Одобреният членски внос за 2010 г. е 4,30 евро.
Трябва да се изберат делегати за десетте Комисии, които трябва да участват в работните седмици и конгресите и когато е възможно в работните срещи, организирани от отделните комисии. Предложените за делегати в различните комисии, трябва да владеят английски език.
Работната седмица беше домакинствана съвместно от

Делегатите слушат музикалния сигнал на FIG
 на откриването на общото събрание 

FIG и Шведска асоциация на правоспособните геодезисти SLF. Събитието беше посетено от 950 участници от 90 националности. Освен пленарните заседания имаше над 70 технически заседания с почти 350 презентации и технически обиколки. Работната седмица включваше и съвместния семинар на FIG/UN-HABITAT за „Подобряване на бедните райони чрез иновационно финансиране”
Съвместният семинар на FIG/UN-HABITAT привлече нови делегати на работната седмица на FIG, разширявайки дискусиите от чисто геодезически до широко обхватен диалог между геодезисти и икономисти.
Пленарни заседания
Непосредствено след откриването се проведе първата пленарна сесия на тема „Устойчиво градоустройствено развитие и цели за развитие на хилядолетието”. Основният говорител беше шведският министър Карлгрен, който разгледа въпросите за околната среда и климата, както и ролята на собствеността и институциите за управление на земя в обществото.
Професионално развитите
На третата пленарна сесия Давид Зилковски от NOAA, САЩ, очерта новите потребители на услугите на геодезията. Това са управляващите бедствия урбанисти и градостроители, представителите на застрахователната индустрия, земеделската индустрия, еколозите, управляващите крайбрежните зони, местните управленски органи, международни организации, академични и професионални организации.
Тази сесия беше насочена към технически и организационни нововъведения, другите говорители бяха Франк Уднес от частта Galileo към Европейската комисия, който обобщи състоянието на Европейските програми EGNOS и Galileo, и Стиг Джонсън, главен директор на Шведската геодезическа служба, който обясни проблемите при създаването на цялостна поземлена информационна система и за развитието на NSDI, като даде за пример Швеция.
Швеция е поела инициативата да създаде национална сателитна снимкова база данни за измервания – Saccess. Сателитната база данни беше пусната седмицата след конференцията – на 24 юни. Всеки може да сваля сателитни снимки на страната абсолютно безплатно. Друга любопитна информация, е че Nokia ще увеличи производството на мобилни телефони, които поддържат GPS до 35 милиона тази година и от две до четири години ще се превърне в най-големия производител на GNSS устройства. Предвижданията на Nokia са, че 50% от устройствата ще имат AGPS възможност.
Следващата работна седмица ще бъде в Елат, Израел 3-8 май 2009г.

kig

Новите председатели на комисии на групова снимка с президента Стиг Енемарк, отляво надясно: Леони Нюнам (Комисия 1), Даниел Роберже (Комисия 7), проф. Ерач Доитшер (Комисия 3), Микаел Лилйе (Комисия 5), д-р. Гетин Уян Роберт (Комисия 6), д-р. Стевен Франк (Комисия 2),

КИГ и Geometer Europas

В периода 7-9 юли 2008 г. в София на посещение на Камара на инженерите по геодезия бяха Алан Гудет, председател на Geometer Europas и Рафик Кури, секретар на Geometer Expert, Франция, във връзка с членството на КИГ в Geometer Europas. По време на срещите бяха обсъдени освен целите и дейността на двете организации и различни насоки за сътрудничество.
В Geometer Europas членуват следните организации:
·     Франция: Geometre Expert Foncier
·     Австрия: Ingenieurkonsulent fur Vermessungswesen
·     Швейцария: Patentierter Ingenieur-Geometer
·     Германия: Offentlich bestellter Vermessungsingenieur
·     Белгия: Geometre Jure
·     Дания: Parktiserende Landinspektor
·     Люксембург: Geometre-Officiell
Какво може да донесе членството в Geometer Europas.
Многостранното споразумение за взаимно признаване на професията е подписано от 12 страни: Франция, Австрия, Швейцария, Германия, Белгия, Дания, Люксембург, Гърция, Румъния, Чехия, Словакия и Литва – колеги геодезисти ще могат да работят равноправно със своите колеги от ЕС.
Споразумението е подписано от националните организации, но с подкрепата на университетите. Текстът на споразумението е публикуван на сайта на Камарата в раздел документи и всеки може да се запознаете с него.
Управителният съвет на Камара на инженерите по геодезия взе решение да се подаде заявление за членство в Geometer Europas и дава правото на инж. А. Янакиев, като председател на КИГ, да подпише многостранното споразумение.
Предстоящи събития
Посещение на срещата организирана от Geometer Europas в Страсбург, 17-19 септември, Конгрес на европейските геодезисти
През есента ще се проведе следващото заседание на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по професионална етика.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us