Геодезия

КИГ организира обучителен курс в София

Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК, ще се проведе в два поредни дни – на 09 и 10 декември 2021 г., в парк-хотел „Москва“, зала „Европа“ – гр. София, ул. „Незабравка“ № 25.
Таксите за участие са следните: за членове на КИГ за 2021 г. – 78.00 лв., а за всички останали, които не членуват в КИГ през 2021 г. – крайна
такса в размер на 156.00 лв.
Сумите трябва да бъдат преведени по банков път по сметката на КИГ в УниКредит Булбанк, след като е попълнен Формуляр за регистрация

Банковата сметка е
УниКредит Булбанк
IBAN : BG91 UNCR 7527 1066 7395 18
BIC   : UNCRBGSF

Ако таксата се заплаща от физическо лице, в платежния документ трябва да се посочат трите имена на лицето/лицата, за което/които е лащането.
Ако таксата се заплаща от Фирма/ЮЛ, посочете в основанието три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането.

Краен срок за записване за участие в обучителния курс и за плащане на таксата – 05.12.2021 г. или до запълване капацитета на залата. След тази дата документи няма да се обработват.
От камарата посочват, че в таксата за обучение не е включена нощувка.

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България провежда анкета за отношението към курсовете.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us