Геодезия

КИГ организира обучителен курс във Варна

Камарата на инженерите по геодезия организира обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК.
Дата и място на провеждане ще е 09-10 Септември 2021 г. във Фестивалния и конгресен център – гр. Варна, район „Одесос”, бул. Сливница”, № 2-6, зала № 4.

Такси за участие :
1. За членове на КИГ за 2021 година – крайна такса в размер на 78.00 лв. ;
2. За всички останали, които не членуват в КИГ през 2021 година – крайна такса в размер на 156.00 лв.

Таксите за участие следва да бъдат преведени по банков път по сметката на КИГ в УниКредит Булбанк :
IBAN : BG91 UNCR 7527 1066 7395 18
BIC : UNCRBGSF

Ако таксата се заплаща от физическо лице, в платежния документ посочете три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането.
Ако таксата се заплаща от Фирма/ЮЛ, посочете в основанието три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането.

Краен срок за записване за участие в обучителния курс и за плащане на таксата – 03.09.2021 г. Или до запълване капацитета на залата. След тази дата документи няма да се обработват.

В ТАКСАТА ЗА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС НЕ СЕ ВКЛЮЧВА НОЩУВКА! КАМАРАТА НЕ ОРГАНИЗИРА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ!

ЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС!

ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОЧАКВАТ ВЪПРОСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО НА АДРЕС kamara@kig-bg.org.

 

 

Формуляр за регистрация за обучителния курс.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us