Геодезия

КИГ отчете дейността си на общото събрание

След регионалните събрания на областните колегии на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), в петък се проведе общо събрание, на което бе избран нов управителен съвет и нов председател. На дневен ред бе и отчетът на дейността на управителния съвет на неправителствената организация, като бе акцентирано върху отлива на 90 члена от КИГ, който е бил засилен през периода 2015-2017 годинa.

Според управителния съвет, въпреки благоприятната ситуация за постигане на една от основните цели на камарата по отношение на правоспособността, чрез изменения на ЗГК и ЗКИР, това не се е случило и през миналата година.

Снимки от събранието тук:

{gallery}kam_novinite/obshto_sabranie:900:675:1:0{/gallery}

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us