Геодезия

КИГ с нов председател

Инж. Милен Димиев е новият председател на управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ). Той бе избран на извънредно общо събрание на камарата, което се проведе на 20.10.2017 г. в УАСГ.

Димиев е роден в гр. Пловдив през 1976 г., завършил е специалност Геодезия в УАСГ през 1999 г., специализирал е мениджмънт и е квалифициран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Женен е, с две деца. Той е правоспособен геодезист, с 18-годишен трудов стаж по специалността. Управител е на ЕТ „Милд“ от 2002 г. и на „Сървей груп“ ЕООД от 2006 г. до момента.

Член е на управителния съвет на Асоциацията на геодезическите фирми. От 2015 г. е заместник-председател на управителния съвет на КИГ, а от 02.06.2017 г. бе и.д. председател на камарата, след оставка на инж. Валентин Йовев, който бе назначен за зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Йовев: До пет години ще сме готови с кадастъра на България

IMG 8584 Custom

„До пет години трябва да бъде готова окончателно кадастралната карта на цялата страна и това е един от приоритетите в работата на министерството на регионалното развитие и благоустройството. Работи се усилено по преобразуването на картите на възстановената собственост и на земеразделителните планове на кадастрални карти, предстои изчистването на т.нар. явни и фактически грешки, които са най-много в линейните обекти в зоните около урбанизираните територии, където граничат със земеделските земи.“ Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев в края на октомври на Форума “Property, идеи & инвестиции“ в София. По думите му, сред основните задачи в тази насока е и надграждането на кадастралните карти със специализирани карти за редица територии в страната, като например за свлачищните райони. „Такива са картите по черноморското крайбрежие, които вече направихме”, обясни Йовев и подчерта, че със специализираните карти гражданите ще имат достъп до повече допълнителна информация.

Йовев призова представителите на местната власт за по-голяма инициативност по отношение електронния достъп до услуги за гражданите, давайки за пример електронната и общодостъпна вече кадастрална карта, предоставяна от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Той съобщи още, че вече има разговори с почти всички общини в страната за откриване на офиси за обслужване на граждани с кадастрална информация, за улеснение на населението и бизнеса.

МРРБ осигурява финансов ресурс за изработването на общи устройствени планове. „Само за тази година, от месец май до октомври, са извършени и са в процес на извършване финансови трансфери към общините в размер на 1 036 345 лв.“, обясни Йовев.

По следите на една прекратена обществена поръчка от АГКК

DMP vse1280x1024

На 30.06.2017 г. АГКК обяви обществена поръчка „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич – селска”. Две седмици след обявяването на поръчката, от АГКК направиха промени в обявлението.

Желаещите да участват трябваше да подадат оферти до 8 август 2017 г., а оценителната комисия трябваше да ги отвори още на следващия ден. През септември комисията изпрати Протокол № 1 и поиска допълнителни документи от участниците. На 16 октомври беше огласен и протоколът за оценките на техническите предложения и съобщение, че на 24 октомври в АГКК публично ще се отварят цените в АГКК и всички допуснати до този етап могат да присъстват на отварянето. Вместо това обаче на 23 октомври (в 17 часа) – ден преди срока за отваряне на цените, с решение РД-19-15, на основание на чл. 22, ал. 1., т.8, чл. 110, ал 1, т. 5 във връзка с чл. 100, ьл. 3 и ал. 11 и във връзка с чл. 108, т. 4 от ЗОП и докладна записка №10-32-45/23.102017 шефът на АГКК инж. Михаил Киров прекратява поръчката.

Мотивът е, че направените промени в условията на поръчката не са отстранили всички пропуски и несъответствия по ЗОП. Направените промени са от характер, който би променил кръга на заинтересованети лица и това ги прави недопустими, дори когато са съпроводени с удължаване на срока.

„Налице е нарушение при откриването и провеждането на процедурата, свързано с публикуване на обявлението за изменение, посредством което са извършени промени в първоначално заложените изисквания, които се явяват недопустими от гледна точка на чл.100, ал. 3 от ЗОП”, се казва в решението на директора на АГКК.

Равносметката

Според справка на Геомедия, по търга имаше подадени 39 оферти на 27 участници, някои от които бяха консорциум от фирми. Т.е. прекратяването на търга засяга всички тези колеги. В АГКК са постъпили тонове документи, всяка фирма средно е преддоставила 500 стр. Документация, загубени са 4 месеца работа на комисията и поне месец в подготовка на оферти от страна на фирмите.

За 2017 г. АГКК е пуснала само една поръчка за цифров кадастър, която се изпълнява в момента, като графикът на АГКК за възлагане на обществени поръчки (https://www.cadastre.bg/grafik-contracts), изменен през август 2017 г., изглежда не се спазва.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us