Геодезия

КИГ с обучителен курс в Пловдив

Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация в Дома на науката и техниката в Пловдив на 30-31 март. Курсът е във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК.

Таксите за членове на КИГ за 2023 г. е в 93.60 лв. За всички останали, които не членуват в КИГ през 2023 г. – крайна такса в размер на 187.20 лв.

Банковата сметка е IBAN : BG91 UNCR 7527 1066 7395 18; BIC   : UNCRBGSF;

Ако таксата се заплаща от физическо лице, в платежния документ посочете три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането. Ако таксата се заплаща от Фирма/ЮЛ, посочете в основанието три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането.

Всички участници се регистрират с попълване на „Форма за регистрация„.

Краен срок за записване за участие в обучителния курс и за плащане на таксата – 22.03.2023 г.  След тази дата документи няма да се обработват.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us