Геодезия

КИГ с писмо подкрепи инж. Николай Найденов и защити геодезистите

Камара на инженерите по геодезия (КИГ) и цялата геодезическа общност се противопоставиха срещу нападките срещу зам.-министъра в оставка на регионалното развитие и благоустройството инж. Николай Найденов. 
Камарата изпрати писмо до премиера и заместниците му, както и до министъра на регионалното развитие и председателите на всички парламентарни групи.
Причината е нападките срещу инж. Найденов от страна на Камарата на архитектите в България (КАБ), изказани в писмо от КАБ, подписана от арх. Владимир Милков, председател на управителния съвет на КАБ. Писмото на КАБ е в остър тон с лични нападки срещу инж. Найденов.
В отговор, геодезическата общност настоява инж. Найденов, който също е геодезист и университетски преподавател, да продължи работата си в министерството.
В последните няколко години, от страна на Камара на архитектите в България започна, напълно безсмислен диалог за това, че инженерите геодезисти нямат права за изработване на Подробни устройствени планове – планове на регулация и планове за улична регулация. Въпреки нееднократно изказаните мнения от страна на ДНСК и МРРБ, че не подкрепят тези твърдения, диалогът от страна на КАБ, продължава. Дебело подчертаваме, че никога инженерите по геодезия не са оспорвали правото на архитекти да ръководят и направляват градоустройствените проекти. Но е напълно неясно и неоправдано желанието на ръководството на Камара на архитектите в България да ограничава и изземва дейности, извършвани от инженерите по геодезия, както и от други инженерни специалности от десетилетия. Неоспорим факт, който може лесно да бъде проверен от подържания от НАГ-СО архив на стари регулационни планове е, че регулационните планове още от началото на миналия век, а и преди това са изработвани от инженери.„, се казва в писмото на геодезистите.

Те коментират и неподходящият тон в кореспонденцията с КАБ, подписана от арх. Владимир Милков. Геодезистите подчертават качествата на инж. Найденов и заедно с това настояват, че

острият и ултимативен тон в контактите между КИИП,КИГ и КАБ е неуместен и че няма за цел да влоши и разруши взаимното уважение и колегиални отношения, като обезсмисли ползите и добрите резултати от дългогодишното ни съвместно сътрудничество.
Геодезистите искат инж. Николай Найденов да продължи да изпълнява задълженията си на заместник-министър на МРРБ със същото желание и компетентност, както и в последните 9 месеца.

Писмото е с номер изх. №4/08.03.2024 г. и е подписано от председателя на камарата инж. Златанов.

Освен КИГ, в подкрепа на инж. Найденов се обявиха геодезистите от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Съюза на геодезистите и земеустроителите (СГЗБ), представители на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ). Отделно има петиция в интернет, организирана от Георги Гочев, в подкрепа на заместинк-министъра.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us