Геодезия

КИГ

За кратката си дейност от близо шест месеца от регистрацията на Камара на инженерите по геодезия е извършена административна дейност по сформиране и създаване на действащи областни колегии на територията на страната, избор на лого, създаване на уеб сайт на камарата и решаване на всички всекидневни въпроси.
Създаването на лого на Камарата е един от основните проблеми, защото то е символът, с който тя ще бъде свързвана занапред и ще бъде представена на национално и международно равнище. Камарата обяви конкурс за изработване на лого. След разглеждане на постъпилите предложения от комисия, съставена от Управителния съвет, с председател доц. В. Коцева и членове – инж. А. Янакиев, инж. Зл. Златанов и доц. Сл. Господинов бе решено на първо място да е Йонка Нанкова, на второ Ненко Атанасов и Елка Петрова Парушева на трето. Инж. Златанов беше учредил награда за първите три места и на заседанието на Управителния съвет беше награден победителя Йонка Нанкова.
Камарата е в период на разгръщане на мрежа от областни колегии, които да обединят и представляват интересите на отделните области. Проведени са общи събрания на единадесет областни колегии – в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Ловеч, Кюстендил, София, Стара Загора, Шумен и Ямбол. Избраните председатели и членове са утвърдили се специалисти с дългогодишна практика в областта на геодезията. Тяхна основна задача е да развиват дейността на Камарата по места и да следят за спазването на Кодекса по професионална етика, както и да сигнализират за постъпили нарушения. Избраните от общите събрания ръководства са показани в таблица 1.
За периода от провеждане на първите общи събрания на областните колегии до днес членове на Камара на инженерите по геодезия са 144 души, от които 105 имат имат печат за правоспособност. За да наложим този печат, бяха изпратени писма до всички кметове на общини, а също така до изпълнителния директор на национално сдружение на общините в България и Висшия съдебен съвет. Целта беше вещите лица да имат съответната правоспособност. Нашата дейност по утвърждаване на Камарата се оказва ефективна, тъй като част от областните и районите съдилища изпратиха отговор с молба да изпратим списък с членовете на Камарата.
За да бъдем полезни на обществото и на нашите членове, вече имаме електронна страница на https://www.kig-bg.org. На нея са публикувани пълни и актуални списъци на лицата с право да ползват печата за правоспособност на КИГ.
За улеснение на бъдещите ни членове има заявления, които могат да бъдат свалени и предадени в областната колегия или в централния офис.
За да бъдат информирани членовете ни, там са публикувани документи и протоколи от Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика. В стремежа си да подпомагаме завършващите инженери геодезисти за успешно начало на попрището на избраната професия има раздел за предлагане и търсене на работа. Призоваваме Ви да публикувате Вашите обяви за работа на страницата, за контакти ланд. арх. Десислава Вълева – секретар на КИГ на електронен адрес kamara@kig-bg.org и d.v.valeva@kig-bg.org.
На 16.09.2007 г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика, на което се гласува Кодекс по професионална етика до окончателното му приемане на общото събрание за 2007 г. Предстои да се разгледа предложение за промяна в Закона за геодезия и картография, с която да отпадне задължителното членство на инженерите по геодезия в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
Ръководството на Камарата продължава да работи по утвърждаването и налагането си като единствена професионална организация, представляваща инженерите геодезисти.

№ Област

Име

 

 

 

 

1 Благоевград

Георги Методиев Пасков

председател

 

Малина Александрова Делева

член

 

Любима Стоянова Гошева

член

2 Бургас

Никола Борисов Стойков

председател

 

Стефан Илиев Киримидчиев

член

 

Светла Дядкова

член

 

Владимир Ников

член

 

Донка Тодорова

член

3 Варна

Красимира Божкова Кателиева

председател

 

Владислав Андреев

член

 

Ангел Стоянов Ангелов

член

4 Велико Търново

Христо Недялков Христов

председател

 

Николай Илиев Николов

член

 

Валентина Димитрова Миткова

член

5 Видин

Георги Георгиев Дионисиев

председател

 

Асен Димитров Цанков

член

 

Владимир Пламенов Гергов

член

6 Габрово

Весела Косева Тодорова

председател

 

Пламен Христов Христов

член

 

Савина Илиева Савчева

член

7 Кюстендил

Антонио Ботьов Димитров

председател

 

Лимонка Янкова Панчева

член

 

Костадин Борисов Великов

член

Ловеч

Тотьо Маринов Ангелов

председател

 

Петър Цочев Данчев

член

 

Георги Симеонов Михайлов

член

8 София

Александър Лазаров

председател

 

Мая Николова

член

 

Валентин Йовев

член

 

Янита Кехайова

член

 

Пламен Тенев

член

9 Стара Загора

Румен Желев Георгиев

председател

 

Илиан Тодоров Тодоров

зам. председател

 

Нели Димитрова Старчева

член

 

Дияна Иванова Балева

член

 

Стоян Иванов Василев

член

10 Шумен

Петър Павлов Пекарек

председател

 

Росен Иванов Христов

член

 

Виолина Любомирова Гичева

член

11Ямбол

Георги Иванов Златинов

председател

 

Василка Димитрова Танева

член

 

Мария Георгиева Вълева

член

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us