Геодезия

КККР в неурбанизирани територии

В ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-599 от 27.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Близнак, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № РД-18-600 от 27.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-601 от 03.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гостун, община Банско, област Благоевград;

Заповед № РД-18-602 от 03.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Обидим, община Банско, област Благоевград;

Заповед № РД-18-603 от 03.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осеново, община Банско, област Благоевград;

Заповед № РД-18-604 от 03.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Баня, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-605 от 03.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бегунци, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-606 от 03.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богдан, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-607 от 03.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-608 от 03.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ведраре, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-609 от 03.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Войнягово, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-610 от 03.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горни Домлян, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-611 от 03.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Визица, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № РД-18-612 от 04.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на а с. Домлян, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-613 от 04.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбене, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-614 от 04.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Иганово, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-615 от 04.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-616 от 04.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каравелово, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-617 от 04.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Климент, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-618 от 04.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Клисура, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-619 от 04.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Куртово, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-620 от 04.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кърнаре, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-621 от 04.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Марино поле, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-622 от 04.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Московец, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-623 от 04.09.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 68134.1106.254, гр. София, район „Красна поляна“, Столична община, област София (столица).

Заповед № РД-18-625 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баниска, община Две могили, област Русе;

Заповед № РД-18-626 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Батишница, община Две могили, област Русе;

Заповед № РД-18-627 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бъзовец, община Две могили, област Русе;

Заповед № РД-18-628 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе;

Заповед № РД-18-629 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кацелово, община Две могили, област Русе;

Заповед № РД-18-630 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Могилино, община Две могили, област Русе;

Заповед № РД-18-631 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Острица, община Две могили, област Русе;

Заповед № РД-18-632 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пепелина, община Две могили, област Русе;

Заповед № РД-18-633 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Помен, община Две могили, област Русе;

Заповед № РД-18-634 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чилнов, община Две могили, област Русе;

Заповед № РД-18-635 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Широково, община Две могили, област Русе;

Заповед № РД-18-636 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мраченик, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-637 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Певците, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-638 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пролом, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-639 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Розино, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-640 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слатина, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-641 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Соколица, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-642 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Столетово, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-643 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-644 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гъмзово, община Брегово, област Видин;

Заповед № РД-18-645 от 09.09.2019 г. – за одобряване на КККР на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатори: 68134.1600.628.2.10 и 68134.1600.628.2.34, район „Студентски“, Столична община, област София (столица).

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us