Геодезия

Климатът влияе на тектоничните движения


Австралийски учени доказаха връзката между климатичните промени и тектонски движения. Благодарение на това откритие ще бъдат разбрани причините за мощните земетресения. Засилването на мусоните в Индия е увеличило с 20% движението на Индийската тектонска плоча през последните 10 милиона години.

Учените отдавна знаят, че тектонските движения влияят върху климата, като създават нови планини или морски падини. Австралийското изследване доказва за първи път, че и обратното е вярно. От това обаче не трябва да се прави изводът, че затоплянето на климата ще увеличи честотата на мощните земетресения. За подобна еволюция са необходими „милиони години“.

Разработката е на учени от университета в Рен и Мюнхен.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us