кофа

36 жилищни сгради ще се реновират през втората фаза на проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”

36 многофамилни жилищни сгради в 13 общини са одобрени за съфинансиране през втората фаза на проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”. Инициативата се осъществява съвместно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

Одобрените обекти са в общините Благоевград, Бургас, Варна, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Свищов, Сливен, Смолян, София.

Покана за участие в конкурса беше отправена към всички 35 общини в България с общински център с население над 30 000 души. Получени бяха 47 проекта от 14 общини.

Предложенията, изпратени от етажните собственици и подкрепени от общините, бяха оценени на конкурсен принцип от комисия с представители на МРРБ, Националното сдружение на общините в Република България и ПРООН. От участие в проекта са отхвърлени 11 предложения, поради несъответствие с административните и технически изисквания за кандидатстване.

Проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” предоставя техническа и организационна помощ на собствениците на сгради в етажна собственост. Проектът предоставя субсидия в размер на 20% от стойността на строително-ремонтните дейности по отделните жилища и 100% от стойността на обновителните работи по общите части от сградата, които имат отношение към комфортното и безопасно ползване и обитаване – покрив и плоча над сутерен, вход, козирка, фоайе, стълбищна клетка. Ангажимент на общините е подобряване на състоянието на околните блокови пространства.

С проекта за първи път в България се разработва и тества пълният цикъл от обновителни дейности в многофамилни жилищни сгради.

С реализацията му ще се създадат добри практики за изпълнението на операция “Жилищна политика” от първи приоритет на Оперативна програма “Регионално развитие” и за бъдещото успешно прилагане на Националната програма за обновяване на жилищни сгради.

По време на първата фаза на проекта през 2007 г. стартира обновяването на пет многофамилни жилищни сгради. Две от тях са в София, а останалите в Благоевград, Бургас и Габрово.

Дирекция “Европейска координация и връзки с обществеността”

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us