кофа

АГКК предлага промени в ЗКИР

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е изготвила предложения за промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Може да видите промените на сайта на агенцията, като всеки геодезист може да ги коментира тук, на блога за геодезия

https://geodesyplus.wordpress.com/ и да изпраща предложения на агенцията.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us