кофа

Бизнес климатът се влошава, според НСИ

Спад с 0.6 пункта на общия показател на бизнес климата в сравнение с декември 2008 г. отчита Националният статистически институт.

Във всички наблюдавани отрасли–промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги се отчита слабо намаление. Стопанските ръководители са песимистично настроени и за износа през следващите три месеца. Бизнес климатът в строителството” продължава да спада, но значително по-бавно – 0.6 пункта в сравнение с декември 2008 г.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us