кофа

Данов е получил над 230 предложения за проекти

Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов е получило 237 проекти предложения. Основният дял от тях е по по процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост. 
 
По двата компонента на процедурата предложенията са на обща стойност 65 384 244 лв. без ДДС (78 461 440 лв. с ДДС). Поради големия интерес към процедурата, срокът за изпращане на проектни предложения от общините беше удължен до 4 април 2014 г.
 
Общият размер на средствата за двата компонента на процедурата, осигурени по линия на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" е 4 900 000 лв. без ДДС (5 880 000 лв. с ДДС).

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us