кофа

Европейци създават възобновяем керосин

Европейският проект Solar-jet е направил стъпка към създаването на възобновяем керосин. Учените, които работят по Solar-jet, в лабораторни условия са възобновили неголямо количество гориво от продуктите на неговото горене в двигател.
Те не само са направили това, но са успели и да затворят кръга на разпад на керосина и неговото възпроизвеждане. Под въздействието на концентриран слънчев лъч е получен синтетичен газ, който в последствие е превърнат обратно в керосин с помощта на т. нар. процес на Фишер-Тропш.
Цялото постижение, може да се нарече революционно, определят експерти, защото ако се докаже възможността да се произвежда „слънчев керосин“, това би променило като цяло индустрията в световен мащаб.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us