кофа

Европейската комисия недоволна от екологията ни

Европейската комисия е изпратила предупредителни писма до България за два отделни случая на неуспех на страната да приложи както трябва правилата за опазване на околната среда. Първата забележка е свързана с боклука в София и неумението на властите да се справят с него. Във втория случай става дума за директивата за дивите птици.

Според еврокомисаря по околната среда Ставрос Димас, българските граждани имат правото на чисти градски пространства и властите трябва да осигурят необходимото решение за разпределянето на отпадъците в София. България получава последно предупреждение във връзка с неправилното прилагане на Рамковата директива на ЕО за отпадъците, която задължава държавите-членки да насърчават предотвратяването, рециклирането и обработката на отпадъците за повторна употреба

Димас настоява още страната ни да направи всичко по силите си, за да предпази естествената флора и фауна.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us