кофа

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ В БЪЛГАРСКАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА 2005

В брой Брой 63 от 17.8.2012 г. на Държавен вестник е публикувана "инструкция за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в Българската геодезическа система 2005".

Може да изтеглите брой 63 на ДВ от тази връзка (на стр. 30 ще намерите самата инструкция)

 

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us