кофа

Инж. Цветен Боев очерта перспективите пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър

На среща с членовете на Камарата на инженерите по геодезия изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) Цветен Боев заяви, че в средата на март ще заработи отдалеченият достъп до базата данни на АГКК за районите, в които вече има одобрена кадастрална карта. Пак тогава се очаква да има и отдалечен достъп до базата данни на Геокардфонд. Фирмата изпълнител е Сименс бизнес сървисис, която е поела ангажимент в продължение на година да поддържа системата.

Шефът на АГКК съобщи още, че след среща министърът на регионалното развитие и благоустройство Асен Гагаузов и министърът на земеделието и храните Валери Цветанов са се договорили, АГКК да поеме онези дейности на министерство на земеделието, които не са в заглавието на министерството на земеделието и храните. Става дума за поддръжка на картата за възстановената собственост, дейностите по подготовка на заданието по ортофотозаснемането на системата на министерство на земеделието и за консултации на специалистите от различни звена от министерство.

Боев съобщи още, ме АГКК ще разполага с около 90% от искания бюджет за 2009 г., но всички вече открити процедури са финансово гарантирани и обезпечени.

Освен това вече е създадена междуведомствена комисия от 28 специалисти от министерство на околната среда, министерство на земеделието, министерството на бедствията и авариите, различните структури на парламента, агенция Пътна инфраструктура, национална компания Железопътна инфраструктура. Тя ще се занимава с решаване на междуведомствени проблеми, съществуващи в картата на възстановената собственост, които се пренасят и в кадастралната карта.

В края на април АГКК организира работна група на подкомисията към икономическата комисия на ООН за Европа, свързана с поземлената администрация. На нея ще участват над 120 специалисти от всички европейски страни.

 

Цялото изказване на инж. Боев вижте в рубриката кадастър и очаквайте в новия брой 2 на сп. Геомедия

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us