кофа

Кабинетът назначи одит по САПАРД и ФАР

Правителството реши да бъдат извършени независими одитни проверки на програмите САПАРД и ФАР. Целта е своевременно отстраняване на установените пропуски при спазване на поставените от ЕС срокове, по-скорошно възобновяване на спрените от Европейската комисия плащания по САПАРД и възстановяване на акредитациите на изпълнителните агенции по ФАР в министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на финансите. 

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us