кофа

Кризата удря недвижимите имоти

Анализът на компания Фаетон посочва, че през второто полугодие на 2008 г. пазарът на недвижими имоти е засегнат от световната финансова криза.

В последните месеци на 2008 г. се наблюдаваше намаление на строителната активност спрямо началото на годината, като постепенно това даде своето негативно отражение и върху заетостта в строителния сектор. Основно влияние при бъдещото развитие на проектите оказва пазарът на земя, на който през изминалата година се наблюдаваха най-съществени спекулации в ценовите нива. Цената на земята обикновено формираше до 30% от стойността на готовото строителство.

В жилищния сектор наблюдаваният ценови ръст от 15% за големите градове през първата половина на годината доведе до съревнования не само сред потенциалните купувачи, но и сред самите инвеститори кой първи да купи или да започне да строи. През 2008 г. продължи реализирането на множество жилищни проекти в кратки срокове без осигуряване на необходимата инфраструктура. Надпреварата се базираше главно на стремежа за бърза печалба от спекулативното вдигане на цените. В крайна сметка наложените ограничения при отпускането на ипотечни кредити през третото тримесечие на годината отдръпна голяма част от купувачите и остави на пазара само тези, които не разчитат на финансиране от банките при покупка на жилища. Така хората, разполагащи с налични средства имат значително по-голям избор в настоящата ситуация на увеличено предлагане и спадащо търсене. Същевременно конкуренцията сред инвеститорите в жилищни проекти стана по-ожесточена и се наложи редуциране на ценовите нива за по-непривлекателни проекти с лоша локация или без необходимата инфраструктура. Проблемът с нереализираните проекти в жилищния сектор има своето отражение най-вече в столицата, където понастоящем са обявени близо 2,2 милиона кв.м. жилищни площи в строеж (около 25 000 жилищни единици). Така в последните месеци на 2008 г. се наблюдава застой на продажните цени в някои райони и спад до 15% в други.

Същевременно по предварителни данни произведената строителна продукция през декември 2008 г. е с 10.4% под нивото на предходния месец, съобщиха от НСИ.

Цените на панелните жилища са паднали с 23% за последното тримесечие на 2008 г., пък коментираха от „Адрес Недвижими имоти”. Цените на апартаментите ново строителство също са се понижили в края на миналата и началото на тази година.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us